L’Ajuntament incentiva la propietat perquè es corresponsabilitzi per a la mobilització de l’habitatge buit a la ciutat

L’Ajuntament comença una campanya informativa adreçada als petits propietaris per mobilitzar l’habitatge buit de la ciutat que es troba a les seves mans. Perquè cada vegada Sabadell té una demanda més elevada d’habitatge en règim de lloguer assequible, però la ciutat no pot donar resposta a aquesta demanda només des del sector públic.

Així, el consistori promou que la propietat posi els seus immobles buits i en desús a les borses de lloguer municipal, amb l’objectiu que es pugui donar resposta a la necessitat de lloguer assequible a la ciutat. Per resoldre la situació actual i trobar punts d’encontre amb la propietat d’aquests habitatges, la campanya –que porta per lema “Dona vida als pisos buits”– compta amb la col·laboració de les associacions veïnals de la ciutat.

La regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, ha explicat que “des del Govern de transformació tenim dos objectius fonamentals en matèria d’habitatge: el foment i la promoció del lloguer i que hi hagi cada vegada menys habitatge buit a la ciutat”. També ha afirmat que “sabem que hi ha més de 7.500 habitatges buits a la ciutat. Bona part són de grans propietaris, sobre els quals l’Ajuntament de Sabadell ja fa mesos que està desenvolupant polítiques de pressió per mobilitzar aquest habitatge buit. Però som conscients que la majoria d’aquests pisos buits són fonamentalment de petits propietaris”.

 

Incentius per al lloguer

L’Ajuntament ofereix diversos incentius als propietaris per cedir habitatges a la Borsa de Mediació per al Lloguer, que facilita el lloguer.

El programa de mediació és un servei gratuït gràcies al qual la propietat posa a disposició el seu habitatge, per mitjà de l’empresa municipal VIMUSA. La propietat compta amb les garanties i la mediació de l’administració i, a canvi, el preu de lloguer ha de ser un 20% per sota del preu de mercat.

Els incentius que l’Ajuntament ofereix als propietaris són:

 • Es fa un arranjament bàsic per a posar a punt l’habitatge
 • Es fa càrrec de pintar el pis de franc amb l’ajut de joves en formació, en col·laboració amb el Vapor Llonch
 • Es paga la cèdula d’habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica
 • Es garanteix el cobrament del lloguer durant 6 mesos
 • Es contracta una assegurança multirisc que inclou els desperfectes
 • per actes vandàlics

 

Masoveria urbana

La propietat dels habitatges que no estan en bon estat per entrar al mercat de lloguer té l’opció d’accedir al nou programa de masoveria urbana. Aquest contracte és similar al contracte de lloguer tradicional, però amb la novetat que la propietat cedeix l’habitatge a una altra persona a canvi que aquesta n’assumeixi les obres de rehabilitació i reforma, en comptes del pagament de part o la totalitat del lloguer.

L’Ajuntament ofereix als propietaris diversos incentius, en aquests casos:

 • Rehabilitació de l’habitatge
 • Assessorament jurídic i redacció del contracte de masoveria
 • Assessorament tècnic i supervisió tècnica de les obres
 • Exempció del pagament de la taxa d’obres
 • Assegurança multirisc. Inclou els desperfectes per actes vandàlics
 • Mediació en cas de conflictes entre propietari i llogater durant tota la vigència del contracte

La regidora ha destacat la col·laboració de les associacions de veïns de la ciutat, a les quals s’ha informat dels avantatges i que facilitaran que la informació arribi als petits tenidors amb habitatges buits, que en molts casos són persones grans.

Ateses aquestes condicions favorables per a l’incentiu de la propietat, Glòria Rubio ha emfatitzat que “els propietaris s’han de fer corresponsables de la situació que pateix la ciutat i és per aquest motiu que la Regidoria d’Habitatge fa una crida als propietaris d’immobles buits i en desús per tal que els posin al mercat de lloguer”.

[gallery columns="4" size="medium" ids="4529,4526,4527,4528"]

VEURE EL DÍPTIC