El programa, impulsat des de la Regidoria d'Habitatge, és una de les innovadores eines que el govern municipal ha desenvolupat per tal de fer front a la greu situació d'exclusió residencial

[gallery columns="2" size="large" ids="5201,5203,5202,5204"]

Aquesta és una proposta similar al lloguer tradicional, però amb la novetat que VIMUSA -l'empresa municipal d'habitatge públic- cedeix l’habitatge a una altra persona, a canvi que n’assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment, en comptes del pagament del lloguer. Es tracta de donar ús a immobles que no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat, per la qual cosa la persona masovera es compromet a la realització de les obres necessàries per fer-los habitables.

Glòria Rubio ha explicat que “des del govern busquem fórmules per aconseguir el foment i la promoció del lloguer i una manera és que les unitats familiars que ho necessiten puguin accedir a habitatges que ara no reuneixen les condicions necessàries per viure-hi però que es poden rehabilitar”. I ha afegit que “el govern municipal és conscient de la situació actual en la que es troba el mercat del lloguer i per aquest motiu des de la regidoria d’habitatge estem desenvolupant totes les vies possibles de mobilitzar l’habitatge púbic disponible”.

 

6.000 euros per habitatge

En el cas dels tres habitatges municipals situats a Torre-romeu, s’estima que les obres de rehabilitació costaran un màxim de 6.000 euros per pis. Les persones masoveres es faran càrrec d’aquests treballs en comptes de pagar el lloguer durant un termini de tres anys.

VIMUSA ha realitzat un procés d’adjudicació dels habitatges entre les persones que es van interessar a ser masoveres i que van acreditar l’acompliment dels requisits que establia la convocatòria. Havien de ser majors d’edat o emancipats; tenir necessitat d’habitatge i no tenir-ne en propietat; acreditar una residència mínima continuada a Sabadell i que la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència fossin d’un mínim de 1.200 euros nets mensuals, entre d’altres requisits.

Vuit unitats familiars van presentar sol·licituds, que es van puntuar segons els criteris establerts a les bases: edat del sol·licitant, capacitació tècnica i, en cas d’empat, priorització als que tenen menors escolaritzats al barri.

Com que es va produir un empat entre 5 sol·licituds amb la mateixa puntuació, es va fer un sorteig i les tres primeres són les adjudicatàries. Es tracta d’unitats familiars de 5, 4 i 3 membres. Fa uns dies van visitar els pisos i van seleccionar els habitatges segons l’ordre resultant del sorteig.

A partir d’ara tenen sis mesos per realitzar les obres i per acreditar que tenen la cèdula d’habitabilitat, moment en què podran anar a viure als habitatges. Els tindran llogats durant tres anys i poden renovar-se dos més.

 

Masoveria urbana en habitatges de propietat privada

A banda d’aquest concurs, l’Ajuntament ha creat un Borsa de Masoveria, que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge. S’adreça, d’una banda, a propietaris i propietàries d’habitatges privats que no estan en bon estat i que poder llogar-los a través del nou programa de masoveria. D’altra banda, també s’adreça a les persones interessades a ser masovers o masoveres.

L’Ajuntament ofereix als propietaris que posin els seus habitatges a la Borsa diversos incentius: assessorament jurídic i redacció del contracte de masoveria; assessorament tècnic i supervisió tècnica de les obres, exempció del pagament de la taxa d’obres; assegurança multirisc i mediació entre les dues parts perquè arribin a l’acord més beneficiós. Aquesta mesura permet posar en circulació habitatges que necessiten una certa rehabilitació i que la propietat no té recursos per fer-la.

La regidora d’habitatge, Glòria Rubio, fa una crida, especialment destinada als petits tenidors d’habitatge, dels quals “esperem que aquesta bona pràctica que hem fet des de l’administració pública animi i faci agafar seguretat a totes aquelles persones propietàries d’habitatge buit i pendent de rehabilitació a la ciutat perquè posin el seu pis a la Borsa de Masoveria Urbana que gestionem des de l’Oficina Local d’Habitatge”.