La línia 14, que entrarà en funcionament el 18 de març, té una inversió de 250 mil euros i beneficia més de 1.450 usuaris diaris

 

Sabadell posa en marxa una nova línia d’autobús urbà que opera Transports Urbans de Sabadell (TUS). Es tracta de l’L14, que connectarà el polígon de Can Roqueta amb la plaça d’Antoni Llonch i el barri de Torre-romeu amb l’Hospital Taulí. Aquesta línia, que entrarà en funcionament el dilluns 18 de març, permetrà també millorar el corredor entre la plaça d’Antoni Llonch i l’Hospital Taulí i permet incrementar el pas d’autobusos entre aquests dos punt en més d’un 30%.

La posada en marxa de l’L14 comporta una inversió de gairebé 250.000 € i permet que se’n beneficiïn més de 1.450 persones usuàries diàries, les quals tenen més cobertura i, alhora, poden reduir el temps de recorregut d’altres trajectes, així com millorar la freqüència de pas del servei de transport públic de forma combinada per als itineraris per on circularà la línia L14.

 

Més servei a l’estiu, amb una inversió de més de 57 mil euros

D’altra banda, es continua apostant per millorar el transport públic durant l’estiu, amb l’augment de servei iniciat al 2018. Així, durant el mes d’agost proper es milloraran les freqüències de diverses línies i es passarà dels 40-45 minuts a 30-32 minuts.

Així, els dies feiners d’agost la freqüència de les línies 7, 10, 11 i 80 serà de 32 minuts en comptes dels 45 minuts de l’any passat. Els dissabtes d’agost, la freqüència de la línia 4 passarà a ser de 30 minuts, en comptes de 40 minuts; la freqüència de les línies 7 i 11 serà de 32 minuts, en comptes dels 45 minuts actuals, i les línies 10 i 80 tindran una freqüència de 32 minuts, en comptes de 40 minuts. Durant els dies festius d’agost, les línies F3, F4 i F5 passaran a tenir una freqüència de 30 minuts en comptes de 45 minuts, de manera que tindran el mateix servei que la resta de festius de l’any.

El conjunt d’aquestes millores comporta una inversió superior a 57.000 € i l’increment fins a 5 vehicles addicionals diaris, que permetran reforçar el servei ampliat l’any 2018 i absorbir l’increment de demanda d’estiu.

 

Més d’usuaris d’autobús i més d’usuaris del tren

D’altra banda, el nombre de viatges que han fet els usuaris de transport públic durant el 2018 i fins al final de gener del 2019 s’ha incrementat un 0,65% respecte de l’any anterior. Concretament, han passat dels 13.037.186 als 13.121.657, cosa que representa un augment de 84.471 validacions més.

Així, tot i les afectacions que hi va haver l’any passat a causa de les obres al passeig de la Plaça Major i del tancament de l’estació de Sabadell Centre de Renfe, el nombre de validacions del servei no només s’ha mantingut respecte a l’any anterior, sinó que ha aconseguit un increment considerable.

L’any 2018 es va iniciar amb un reducció de la demanda de transport que provenia de l’any anterior per les afectacions causades per diverses obres, pel servei de llançadora de rodalies i per diferents aturades laborals. Tanmateix, a partir del mes de juliol, en què es va produir una estabilització del servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i es van acabar les obres del Passeig i de rodalies, s’ha produït un creixement de la demanda de més de 310.000 usuaris, que ha permès tancar l’any amb balanç positiu respecte a l’any anterior.

Així mateix, les dades apunten que el perllongament del servei de FGC esdevé un complement perfecte al transport amb autobús, i que el conjunt afavoreix una oferta de qualitat i sostenible de mobilitat a la ciutat. Encara que les dades estan afectades per les obres i llançadores de Rodalies i FGC, dels 3,6 milions de moviments que es van produir en el primer any de funcionament de les noves estacions de FGC, 900.000, el que suposa un 25%, corresponen a desplaçaments urbans, i 2,7 milions, un 75%, corresponen a desplaçaments interurbans. El creixement conjunt de les dues xarxes de transport confirma el canvi modal no només dins de Sabadell, sinó també en connexió les poblacions de l’entorn, de manera que els usuaris opten per deixar el vehicle privat i aposten pel transport públic.

Durant aquest temps, es detecta que el nombre de viatges amb autobús per l’eix central –les línies 1, 2 i 3– han baixat només un 3%, malgrat que ara hi ha persones que per fer aquest desplaçament fan servir els FGC. D’altra banda, l’eix 4-44-14 creix un 6,2%, el 5-55-15 ho fa en un 3,6% i el 7-11 s’incrementa en més d’un 7,5%. El conjunt d’aquestes dades confirmen durant el 2018 s’han incrementat els viatges amb transport públic a Sabadell.

Respecte als títols de transport, es produeix un traspàs cap als propis de TUS, com a conseqüència de la bona acollida de l’ampliació de la xarxa de punts de venda a Sabadell i de la nova gestió de l’abonament mensual. Així, s’està produint un increment del 4,6% de venda de les targetes T10 i un 26,5% de l’abonament mensual. D’altra banda, un 52% d’aquests títols s’han comprat a qualsevol punt de la xarxa de punts de venda, cosa que representa el doble que durant el 2017.