Es tracta d’una mesura innovadora impulsada des de l'Ajuntament per donar resposta a les greus dificultats per poder accedir al mercat privat de lloguer

 

El Consell d’Administració de VIMUSA ha aprovat una modificació de les bases d’adjudicació dels Habitatges de Protecció Oficial (HPO) per fer noves pròrrogues del contracte de lloguer a persones que no poden accedir al mercat privat de lloguer. Es tracta d’una mesura innovadora que vol donar resposta a les greus dificultats per poder accedir al mercat privat de lloguer amb què es troben les persones adjudicatàries d’un habitatge d’HPO quan s’acaba el contracte.

Glòria Rubio, regidora d'habitatge, va afirmar que "els preus de lloguer són inassolibles, les exigències de solvència són difícils d’obtenir i les quanties de fiança i honoraris que els demanen són desorbitades i es troben que la impossibilitat de poder fer el salt a l’habitatge de lloguer privat aboca els llogaters i llogateres a una situació de risc d’exclusió residencial".

Per aquest motiu el Consell d’Administració de VIMUSA va aprovar ahir per unanimitat la modificació de les condicions d’adjudicació dels habitatges dels programes de lloguer, de manera que les persones adjudicatàries puguin allargar l’estada, ja sigui en l’habitatge on resideix actualment o qualsevol altre d’un dels programes existents pels quals reuneixi els requisits.

El Consell d’Administració va aprovar que al Programa d'Habitatge per a Joves es mantingui l’edat d’accés de 34 anys com a màxim i la durada del contracte de cinc anys. La modificació és que, a partir d’ara, quan arribi aquest termini, el contracte podrà ser prorrogat anualment fins a un màxim de dos anys més.

Pel que fa al Programa General, manté la durada inicial de 5 anys i uns altres 5 anys de pròrroga. La novetat és que una vegada exhaurits aquests 10 anys es podrà ampliar el termini de la pròrroga fins a un màxim de tres anys.

En tots els casos, l’ampliació de la durada de la pròrroga estarà condicionada al fet que les unitats familiars continuïn complint els requisits i les condicions a cadascuna de les modalitats, que es revisaran anualment. També s’estableix que la durada màxima per poder ser beneficiari d’un habitatge del parc públic serà de 20 anys, ja que es pot donar el cas que una unitat familiar passi d’un programa a l’altre.

A més, es va acordar que aquestes pròrrogues que s’han aprovat per donar resposta a la situació d’exclusió residencial no siguin indefinides. Per aquest motiu, d’aquí a dos anys es revisaran en funció de si hi ha canvis a la situació d’accés a l’habitatge.