El 2017 la ciutat tindrà més de 9 km nous de carrils bici 

L’Ajuntament proposa que la ciutat disposi de 169 km xarxa ciclable bàsica el 2020 i que es facin 40.000 desplaçaments en bici diaris, cosa que representarà un augment del 4,6% respecte a la situació actual. Així ho recull el document Estudis previs del Pla director de la bicicleta, que també preveu que Sabadell arribi als 120.000 desplaçaments diaris el 2030, un 14,6% més que ara. Actualment a Sabadell es fan 3.200 desplaçaments diaris en bici, només 0,4% de tots els que es fan a la ciutat.

El futur Pla Director de la Bicicleta parteix dels referents existents: l’antic pla de promoció de la bici del 1991, el Pla Director del 1999 i el Pla de Mobilitat Urbana 2009-2014. L’actualització d’aquests documents constata la manca de carrils bici segregats –és a dir, fora de la vorera– que garanteixin tant la seguretat dels usuaris, si circulen per la calçada, com dels vianants, si els ciclistes van per la vorera.

 

Quatre tipus de xarxa bàsica

La proposta que fa l’estudi previ és desenvolupar una xarxa clicable bàsica per tota la ciutat, amb l’objectiu que la bicicleta tingui un tractament prioritari a la xarxa viària. Per aconseguir-ho, l’estudi estableix una proposta de xarxa clicable que es pugui implementar en el territori en diferents fases. També proposa quatre tipus de xarxa segons l’ús: educativa, laboral, comercial, de mobilitat de natura i de lleure.

 

Nou quilòmetres el 2017

Les obres previstes permetran que la ciutat disposi ja aquest any de més de 9 km de nous carrils bici segregats que recull el Pla de Mandat 2015-2019, en el marc del compromís del Govern municipal per la millora de la qualitat urbana, ambiental i la mobilitat sostenible. Per aconseguir-ho, una de les prioritats de l’equip de Govern és fomentar i desenvolupar l’ús de la bicicleta.

Així, els treballs –que començaran a l’abril a la ronda de Ponent– permetran construir 570 metres de carril bici per sentit segregat, als quals cal sumar els 306 de la rambla d’Ibèria i l’1,2 km de les obres d’urbanització de la N-150. El 2017 és previst fer l’itinerari de la carretera BV-1248, amb 1,4 km de carril bidireccional.

Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha afirmat que “la xarxa per anar amb bicicleta a Sabadell és molt tímida i fruit d’una planificació deficient, per això ens disposem millorar-la i ampliar-la”. I ha afegit que “totes les ciutats han de tenir carrils bici en condicions i segurs per a tots els mitjans de transport: vehicles motoritzats, bicicletes i per als desplaçaments a peu”.

 

Procés participatiu

La redacció dels Estudis Previs ha comptat amb la participació ciutadana, mitjançant la Taula de la Bicicleta. També cal destacar que el projecte per fomentar l’ús de la bicicleta va ser la proposta més votada pels ciutadans en el procés de participació ciutadana Construint Ciutat. Així, part del pressupost municipal es destinarà a aquest projecte, que proposa instal·lar aparcaments segurs, segregar els carrils bici de les voreres i promoure’n l’ús en l’àmbit educatiu.

 

Pla director de la bicicleta de Sabadell