Article d'opinió de Lluís Perarnau, regidor de la Crida per Sabadell

A mitjans d’agost, l’onada de calor a Sabadell i al Vallès arribava a temperatures rècord, properes als 40º C. Mentre altres ciutats es preparen ja per a abordar els reptes del reescalfament planetari, aquí el govern municipal PSC-Podemos-Junts segueix delectant-nos amb la seva incapacitat de preveure, planificar o, simplement, repescar els plans que es van aprovar en el mandat anterior: Pla Director de l’Arbrat Viari, Pla Director de la Bicicleta, Pla Millora de la Qualitat de l’Aire, projectes de peatonalització...

Perquè de plans i de projectes, el Govern de Transformació en va deixar uns quants. Però uns han quedat tancats al calaix per oblidar-los completament (com el de Prevenció de Residus, per exemple) i d’altres, senzillament, no es tenen en compte ni es fa cap seguiment respecte les actuacions que es fan i les que s’haurien de fer.

Les onades de calor se seguiran produint i si volem viure en una ciutat saludable i acollidora hem de detectar i abordar les illes de calor urbana, aquells llocs de la ciutat on les temperatures són encara més elevades en una onada de calor. Les diferències de temperatura poden assolir els 8-10º C entre espais massa urbanitzats (vies asfàltiques, places dures i poc arbrades) i altres punts amb zones arbrades prou àmplies i amb suficient ombra.

La vegetalització de la ciutat no pot seguir sent una qüestió accessòria, sinó que ha de ser un element central de la planificació urbanística. Es tracta de desimpermeabilitzar la ciutat, preservar i crear espais oberts sense asfaltar, permeables, amb elements d’aigua per refrescar. París s’ha fixat el repte d’arribar al 2040 al 40% de territori permeable i vegetalitzat i, de cara al 2030, incrementar un 2% les zones d’ombra dels espais arbrats.

Quins objectius ens volem fixar a Sabadell? Quin és el nostre punt de partida? Quins són els punts on calen actuacions més urgents i decidides? Lluny de plantejar-se aquestes preguntes, el govern el que ha fet aquest agost és saltar-se els acords del ple i incomplir la seva pròpia normativa municipal. Davant l’onada de calor, les piscines s’haurien d’haver obert a tothom i no ho han fet.

En contradirecció i a tota velocitat

Amb el primer confinament,  vam veure  com la reducció de mobilitat en transport motoritzat comportava una caiguda dràstica en la contaminació atmosfèrica, amb una caiguda de fins al 70%. Està clara la direcció cap a on hem d’anar. D'altres ciutats avancen en la  direcció de la peatonalització de manera decidida. No és el cas de Sabadell, on el govern actual és un cas paradigmàtic de govern supeditat al vehicle de motor privat, un govern aliè als canvis socials que s’estan produint.

Les accions del govern PSC-Podemos-Junts per millorar la mobilitat a peu han estat del tot insuficients. Només s’ha ampliat l’espai per vianants en dos punts de la ciutat: un tram al passeig dels Almogàvers i un tram al carrer Tres Creus. Es va trigar cinc mesos des de l’esclat de la pandèmia per fer aquestes petites accions. I s’ha tirat enrere el projecte del govern anterior que preveia peatonalitzar, justament, el carrer Tres Creus.

Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, ens trobem més del mateix. L’acció del govern s’ha limitat a pintar «carrils compartits» a la calçada d’alguns eixos d’elevat trànsit motoritzat, una mesura que ha rebut crítiques per part d’entitats com Bicicleta Club de Catalunya i altres col·lectius de la ciutat. Les actuacions caldrà redirigir-les cap als carrils ciclables segregats, per seguretat i per garantir l’accessibilitat de persones molt diverses.

D’altra banda, una de les primeres accions del govern de Marta Farrés va ser la de desemborsar 4,8 milions d’euros per un calaix de ciment al Passeig de la Plaça Major per fer-hi un pàrquing. En comptes de fer servir les places d’aparcament de titularitat municipal (actualment no explotades) que hi ha al voltant de l’anella del centre, el PSC promou l’accés i la mobilitat del vehicle privat fins al bell mig de l’espai central. Mentre ciutats com Amsterdam suprimeixen fins 11.200 places d’aparcament per cotxes i es prioritzen els aparcaments per bicicletes, el govern actual pretén posar encara més cotxes al centre de Sabadell. El govern municipal circula en contradirecció i a tota velocitat.

El model de mobilitat ha de fer un gir de 180º. Cal tirar endavant, de forma urgent, accions engegades pel Govern de Transformació, previstes al Pla Director de la Bicicleta i al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, com són la xarxa de carrils ciclables, la xarxa de vianants i la xarxa de camins escolars. Accions en les quals ara per ara el nou govern no està avançant. I cal també reorganitzar i millorar la xarxa d’autobusos de la ciutat: millorar la connexió entre barris, amb menys temps de desplaçament i més freqüència.

El transport públic i el transport a peu i en bicicleta han de guanyar-li molt terreny als cotxes. No és una opció, és una necessitat. Ens ho demana la nostra salut i ens ho exigeix l’emergència climàtica. A la Crida per Sabadell ho tenim molt clar. Hem d’avançar decididament i en la direcció adequada.