L’organització ha exposat la llarga llista d’irregularitats del contracte de neteja de Sabadell i ha explicat la tasca de fiscalització que s’ha estat portant a terme

Defensa també la necessitat de portar la revisió d’ofici del contracte d’SMATSA al Ple Municipal d’abril per aclarir si aquest hauria de ser declarat nul

 

A Sabadell se li deu una explicació. És una evidència que la ciutat no està prou neta i hem de poder explicar el perquè. Al Ple Municipal de setembre de 2018 es va aprovar per unanimitat una moció per vetllar per l’eficiència, la transparència i la fiscalització dels serveis públics. Com a conseqüència d’aquesta al proper Ple es tractarà el punt de la dació de compte de les actuacions de control i fiscalització.

En aquesta línia, des de la Crida volem donar una visió més general, amb la transparència que ens defineix.

Alguns exemples dels incompliments:

  • Escombrat mecànic de voreres i places (estudi fet el 2018): incompliment del 54%. De 35 sectors, 32 estan per sota del 50%.
  • Escombrat manual (estudi fet el 2018): incompliment global del 40%. En alguns sectors s’ha pogut comprovar que dels 4 dies de freqüència, en realitat es fa 2 dies a una part i 2 a una altra. En realitat, la freqüència és del 50% del que correspon segons contracte. Això passa especialment als barris perifèrics.
  • Facturació per equips posats a disposició (no per serveis efectivament realitzats). Amb aquest sistema l’empresa emmascara l’aplicació de preus superiors als del contracte. Sota l’aparença de serveis addicionals (de suposats reforços) l’empresa factura per partida doble. La Instrucció Tècnica de Facturació (ITF) resol aquest problema, però està aturada per la petició de cautelars en la querella penal que l’empresa ha posat a l’alcalde, regidores i tècniques com a mitjà per obstaculitzar les accions de fiscalització i control que li corresponen a l’Ajuntament.
  • Incompliment en el sistema de control GPS: només el 26% dels equips mòbils hi disposen. En Neteja Viària no hi ha programació de cap servei. És impossible el control automàtic.
  • Incompliment en el rentat de contenidors (estudi fet el 2016): incompliment global del 60%.

Arran de l’aplicació inicial de la ITF, l’Ajuntament es va reunir amb SMATSA per tractar l’escletxa entre els serveis contractats i els serveis efectivament tractats. Tal com ha explicat Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals, “una opció que tenia l’empresa era realitzar el 100% dels serveis contractats d’escombrat mecànics de voreres i places (actualment en realitza el 50%). Si es realitzés el 100%, l’empresa facturaria 800.000€ més i permetria contractar més personal. L’empresa s’hi va negar, demostrant que no té cap interès en oferir un millor servei de neteja per la ciutat i que només vetlla pel benefici econòmic de la seva directiva.”

“Una prova més d’això és que l’any 2018 els beneficis d’SMATSA van augmentar en un 10%, un augment que només s’explica si acceptem que l’empresa ha estat netejant menys que el que li pertoca. L’empresa eludeix els mecanismes de control. Eludeix el compliment de les seves obligacions i eludeix corregir els incompliments.”

A banda del gran conjunt d’incompliments, el mateix contracte és en si irregular i està actualment sent investigat en el marc del Cas Mercuri. Un dels elements que salta a la vista és que el contracte hauria de tenir una durada màxima de 4 anys (prorrogables a 6) i mentre que l’actual contracte d’SMATSA és de 15 anys (prorrogables a 20). La jutgessa del Cas Mercuri ja ha declarat que el PSC i SMATSA havien creat un entramat delictiu amb l’objectiu de lucrar-se a costa dels diners públics. Lluís Perarnau ha conclòs que “és necessari tancar una etapa i obrir-ne una de nova.”

 

Revisió d’ofici

Míriam Ferràndiz, portaveu del Grup Municipal, ha explicat que “el Ple Municipal té l’oportunitat d’aprovar que es realitzi la revisió d’ofici del contracte per part de la Comissió Jurídica Assessora per aclarir si el contracte és nul o no ho és.”

Aquesta mesura ja va ser aprovada al Ple de gener del 2017 amb els vots favorables de tot el govern municipal i l’abstenció de tota l’oposició excepte el grup del PSC i els no-adherits (que van votar en contra). No obstant això, la revisió no es va poder realitzar perquè el contracte estava en mans de la jutgessa del Cas Mercuri i l’Ajuntament no hi va tenir accés. Des del passat febrer ja es disposa de la documentació necessària, pel que es podria fer la revisió d’ofici. L’expedient aprovat el febrer del 2017 ja no és vigent, pel que s’ha de tornar a aprovar.

Míriam Ferràndiz ha declarat que “la Crida es referma en el seu compromís amb la lluita contra la corrupció i té tres objectius molt clars en aquesta problemàtica: compliment del servei per tenir una ciutat neta, protecció dels llocs de treball i el correcte compliment del contracte per garantir el bon ús dels recursos públics.”

“L’empresa ha estat fent xantatge amb la neteja i amb els llocs de treball. SMATSA està fent xantatge a l’interès públic, xantatge a la ciutat. Davant d’això s’ha d’actuar amb fermesa, i la revisió d’ofici és una oportunitat de resoldre aquest problema d’una vegada per totes. Es tracta d’una qüestió de gran gravetat que afecta a tota la ciutat, pel que apel·lem a la responsabilitat de tots els grups municipals. Creiem que és una mesura lògica i necessària que ja es va aprovar una vegada al Ple. Convidem també a tota la ciutadania a exigir el seu dret a una ciutat neta.”

Per acabar, Anna Lara (membre de la Crida per Sabadell) ha explicat que “podríem agafar un camí còmode, un camí fàcil: cedir al xantatge. Però això seria acceptar que una empresa pot tenir segrestada una ciutat, i una plantilla de treballadores, en contra de l’interès general, de l’interès públic. La Crida vam entrar a l'Ajuntament amb el compromís d'aixecar catifes i lluitar implacablement contra la corrupció. Durant aquests 4 anys hem rebut els contra-atacs de la màfia, però no ens hem arronsat. No ens aturem aquí, de cara al proper mandat pensem reforçar encara més la defensa d’uns serveis municipals transparents, al servei de les persones i no del benefici privat. Tenim molt clar que l’única manera de garantir això és que aquests serveis siguin de titularitat pública, i treballarem en aquest sentit.”