Anna Lara, portaveu del grup municipal de la Crida per Sabadell


Des de la ciutat de Sabadell, ens trobem immersos en una batalla que transcendeix els límits municipals i ens situa en el cor d'una crisi ecològica i social que abasta bona part del país, però això vol dir que té també un abast comarcal. En el centre d'aquesta contesa es troba un tema cabdal: la gestió dels recursos hídrics i la seva relació amb la justícia social.

Aquesta setmana la Crida per Sabadell junt amb els nuclis locals de CUP Sant Cugat i CUP Terrassa vam fer una roda de premsa al Golf de Torrebonica per posar de manifest els problemes endèmics que afecten no només el nostre municipi, sinó tota la comarca. L'ús desmesurat de l'aigua en espais com els camps de golf és només la punta de l'iceberg d'una política que prioritza els interessos dels pocs en detriment dels molts. L’ús d’aigua regenerada no pot ser una resposta vàlida per al golf quan el seu ús no s’ha permès de forma àmplia als municipis. 

La situació actual de Sabadell, marcada per la decisió de sortir de l'associació de municipis per l'aigua pública (AMAP), no pot ser entesa únicament com un acte de desinterès o manca d'utilitat. Aquesta sortida s'emmarca en un context més ampli de polítiques que han relegat l'aigua de bé comú a simple mercaderia, una decisió que ha assumit el PSC com a estratègia de desprestigi cap a la mateixa AMAP. 

D'altra banda, s'anuncia una ampliació de la regeneració d'aigua des de la depuradora i un nou conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB). El conveni que regularà tot plegat s’anuncia com una gran solució, però es constata com una mostra més de desinterès del bé comú i exemple de gran opacitat. Deixa a l'ajuntament en una posició de mera intermediació comercial, i perdent el control sobre el destí d'aquesta aigua. Això ens confirmaven cada cop que hem preguntat com l’Ajuntament garantirà que aquesta aigua tingui usos d’utilitat pública, i no vagi a regar gespa de camps de golf. 

Així doncs, la decisió de sortir de l'associació no és només una qüestió d'eficiència, sinó una clara declaració política d’acceptació de la  mercantilització de l'aigua i que menysté la necessitat de recuperar el control sobre un bé essencial per a la vida i el benestar de la comunitat.

És hora de posar fi a aquesta dinàmica injusta i insostenible. Sabadell ha de liderar el canvi cap a una gestió més equitativa dels recursos hídrics, una gestió que prioritzi les necessitats de les persones i del medi ambient per damunt dels interessos dels poderosos.

És cert que la tasca no serà fàcil. Les pressions polítiques i econòmiques són immenses. Però la nostra comarca té una llarga història de resistència i lluita, i ara és el moment de demostrar-ho una vegada més. Hem de trencar amb les polítiques contràries al bé comú i empènyer una visió transformadora que posi la sostenibilitat i la justícia social al centre de les nostres accions.

Des de Sabadell, cridem a la unió de tota la comarca en aquesta lluita. No podem permetre que els interessos partidistes o empresarials dictin el nostre futur. És hora de despertar conscients i fer front a aquesta crisi amb determinació i solidaritat. Només així podrem construir un futur més just i sostenible per a totes i tots.