El soterrament d’un tram de la via del tren permet recuperar més de 14 mil metres quadrats de superfície per als vianants 

El passat divendres 28 d’abril es va obrir definitivament el pas entre els barris de Can Feu i de Gràcia que s’ha guanyat gràcies al soterrament del tram nord de la via dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L’acabament d’aquestes obres ha permès posar fi a la frontera física que ha dividit històrica­ment aquests barris, com també millorar l’entorn de la rambla d’Ibèria i aconseguir més espais per a vianants i bicicletes, i més zones d’arbres i espais verds. En definitiva, espais més agradables i saludables per al veïnat.

Això permet també modificar la mobilitat d’algunes vies públiques de l’entorn de les obres. D’aquesta manera, es millora la zona d’entrada a l’estació Can Feu | Gràcia, s’obren a la circulació alguns carrers i es canvia el sentit d’altres, gràcies a la urbanització dels espais on s’ha soterrat la via entre la plaça d’Anselm Clavé i la rambla d’Ibèria. Aquesta mesura modificarà la mobilitat d’alguns sectors dels dos barris.

L’Ajuntament ha informat ja als veïns de la zona dels canvis de mobilitat que es proposen, canvis, que tenen per objectiu facilitar el pas a vianants i bicicletes i que s’aniran concretant amb el consens veïnal.

Així, a partir d’ara el passatge de l’Enginyer Playà tindrà un sentit diferent a cada tram. El tram nord del passatge de Frasser Lawton serà d’ús exclusiu per a vianants i serveis. Els trams del carrer de la Reina Elionor i del de Jacint Verdaguer que toquen al passatge de Frasser Lawton permetran un accés exclusiu a guals serveis. I, finalment, el tram nord del carrer del Riu-sec i el tram del carrer de la Reina Elionor entre el carrer del Riu-sec i la carretera de Molins de Rei canvien de sentit.

Algunes xifres

La superfície de via ferroviària soterrada és de 6.322 m2. El passeig que s’hi ha pogut habilitar aporta a la ciutat 14.224 metres quadrats de nova urbanització, dels quals 11.099 són per a ús dels vianants i 3.125 són de zona verda, on s’han plantat 45 arbres. A més, l’actuació ha permès crear 500 metres de nova xarxa ciclable. D’altra banda, s’hi ha instal·lat mobiliari urbà –papereres i cadires– i un aparcament per a bicicletes a l’estació del tren.

Per un altre costat, els itineraris de transport urbà de les línies L4, L44, L8, L10 i L12 mantenen les parades actuals.

L’Ajuntament és conscient que aquesta obra és un triomf col·lectiu de l’administració i del teixit social, especialment aconseguit gràcies a l’esforç i la perseverança de les associacions de veïns, de les AMPA i, especialment, de la Plataforma per al so­terrament de les vies a Can Feu i Gràcia.

Díptic Gràcia-Can Feu pels vianants