La nova Regidoria de Serveis Municipals – una de les grans novetats de la remodelació del cartipàs al juliol de 2017 – és l'encarregada de l’anàlisi i la planificació estratègica de tots els serveis municipals

Ahir es van presentar les noves dependències municipals, situades al carrer de Ferrer de Blanes, 25, on s’integra l’equip de treball del Servei d’Anàlisi i Projectes i del Servei de Residus i Neteja Viària, per tal d’optimitzar els recursos i treballar de forma més unificada.

Durant la visita, tant l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, com el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, han volgut deixar de manifest l’objectiu del Govern municipal de dotar d’infraestructura i recursos un servei per estudiar, controlar i fiscalitzar tots els serveis prestats de forma externa. “Ens vam trobar amb un ajuntament amb manca de recursos i amb poca capacitat de controlar aquests serveis, tant pel grau d’adequació a la realitat dels contractes, com pel que fa a la qualitat dels serveis, o als imports que les empreses facturen a l'Ajuntament”, ha posat de manifest Perarnau.

Així, per exemple, el propi Servei de Residus i Neteja Viària estava format només per 6 persones i no va ser fins a l’entrada del nou Govern que no es va crear el Servei d’Anàlisi i Projectes. Amb l’entrada de nou personal, destinat a reforçar la part jurídica de fiscalització del contracte de residus i neteja viària i la tramitació dels expedients vinculats a aquest contracte, ara aquest equip, ha quedat ampliat fins a 15 persones. I, a partir del febrer, comptarà també amb 3 nous inspectors de carrer amb la funció prioritària de realitzar tasques d’inspecció del servei de recollida de residus i neteja viària. Properament, està previst també la incorporació de dues persones més, de caràcter tècnic.

Ara podrem fer un correcte seguiment del servei i l’Ajuntament compta amb una estructura organitzativa adequada de seguiment, estudi i fiscalització dels serveis prestats de forma externa” ha dit Serracant, qui ha afegit que “volem disposar de la infraestructura necessària que ens pemeti conèixer si estem oferint a la ciutadania uns serveis de qualitat a un preu just o si està pagant un preu excessiu per la qualitat dels serveis que reben”.

Des d’aquesta Regidoria de Serveis Municipals s’analitzen fins a 14 serveis prestats de forma indirecta per empreses mixtes o concessionàries, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis, així com la transparència i el rendiment de comptes.