Sabadell invertirà 18,8 milions per desenvolupar la transformació sostenible de la ciutat a partir de 24 actuacions

Sabadell ha rebut més de la meitat dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) que rebrà Catalunya. En concret, 9,39 milions d’euros als quals sumarà uns altres 9,39 d’aportació municipal per desenvolupar la transformació sostenible de la ciutat. Es tracta de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI), que, sota el nom de “Reiniciant Sabadell en xarxa”, proposa diverses actuacions. Les accions es van començar a executar el 2016 i ho continuaran fent de forma progressiva fins al 2020.

Aquesta estratègia de ciutat té la voluntat d’iniciar un pla estratègic de desenvolupament urbà sostenible integral, que respon a tres objectius principals: Reiniciant Sabadell, Noves formes de governs per a la cohesió social i Ciutat verda en xarxa.

La suma d’aquestes accions permetrà convertir Sabadell en la ciutat de la bicicleta per excel·lència de Catalunya i transformar espais per a noves indústries que consolidin a la ciutat un nou model d'activitat econòmica pròpia del segle XXI. També es dotarà Sabadell amb mecanismes i instruments TIC per a la transparència i el bon govern, s’implementaran polítiques de rehabilitació d’habitatges per a l’eficiència energètica i es farà una aposta clara per comprendre l'energia com un servei bàsic. Finalment, l’espai col·lectiu s’entendrà com una geografia urbana per a l’encontre i la creació, amb espais capaços de connectar en xarxa tota la ciutat tot guanyant nous llocs de qualitat de vida.

 

Reiniciant Sabadell en xarxa

L’objectiu de les accions d’aquest eix és crear nous espais productius d’oportunitats gràcies a nous models d’activitat econòmica, tornant la ciutat a la centralitat i posant l’èmfasi en l’economia social a partir de la localització de singularitats patrimonials pròpies de la ciutat.

Les accions més destacades que es proposen són:

1. Repatrimonialitzar la ciutat amb la compra d’antigues estructures fabrils, en què es facilitarà la creació de vivers d’empresa per a nous creadors i espais de co-working, amb l’adquisició de bens singulars de gran valor patrimonial que es troben en l’àmbit urbà.

2. Treballar per atraure noves facultats universitàries i cicles formatius a Sabadell, per ampliar i assentar espais de recerca i de col·laboració a través d’un nou model productiu que faciliti les sortides laborals.

3. Implementar un nou model agrari, que permeti que el Parc Agrari s’impliqui en la producció de quilòmetre zero i promovent el comerç de proximitat.

 

Noves formes de govern per a la cohesió social

La implantació de noves formes de govern, amb la transformació urbana com a eina per afavorir la cohesió social per tal d’apoderar la ciutadania mitjançant nous mecanismes de transparència i processos de participació.

Les accions més destacades que es proposen són:

1. Crear la targeta ciutadana, que serà personal i que permetrà realitzar tràmits municipals, adquirir entrades i accedir a serveis públics des de qualsevol equipament municipal, entre altres accions.

2. Millorar el desenvolupament de la plataforma Open Data i fer accessible tots els documents públics de l’Ajuntament com a eina bàsica per a la transparència.

3. Transformar punts del teixit urbà com a localitzacions catalitzadores per al dinamisme i la cohesió de la ciutat.

4. Rehabilitar energèticament habitatges de lloguer d’HPO de propietat municipal.

5. Rehabilitar habitatges del patrimoni municipal per destinar-los a Fons d’Emergència Social

6. Implantar l’Agencia Municipal de Lloguer per a habitatges desocupats i/o en venda, com a fase de desenvolupament de les polítiques d’habitatge ja anunciades pel govern municipal.

 

Ciutat verda en xarxa

El Govern vol invertir l’estructura de la jerarquia viària actual de la ciutat i situar els vianants i els ciclistes en primer pla i prioritzar el concepte de xarxa i proximitat, que ha de ser cabdal en la creació de la ciutat verda.

Sabadell vol esdevenir una ciutat verda en la lluita contra el canvi climàtic. Per aconseguir-ho, es dirigirà cap a l’autosuficiència energètica, a través de la millora de l'eficiència energètica d'edificis, la disminució de la demanda energètica amb l’aplicació de mesures de gestió intel·ligent i la promoció d’energies renovables als propis edificis municipals.

D’altra banda, es millorarà l'articulació entre el rodal i el nucli urbà per mitjà d'una gestió transversal que asseguri la convivència d’usos lúdics, la biodiversitat, els paisatges dels espais naturals, i s'intensificarà la tasca de recuperació i valoració del patrimoni local. Aquest nou model s’ha de fonamentar en una xarxa d’itineraris que ha d’enllaçar aquests nodes catalitzadors d’espais lliures, eixos principals per a vianants i bicicletes, i els parcs periurbans de la ciutat.

Les accions més destacades que es proposen són:

1. Potenciar la rehabilitació energètica d’equipaments municipals i públics, cosa que permetrà disminuir consums energètics.

2. Implantar zones urbanes pacificades i tranquil·les.

3. Ampliar els recorreguts a peu en l’àmbit urbà i periurbà.

4. Completar i finalitzar la xarxa urbana i interurbana per a bicicletes.

5. Introduir progressivament vehicles 100% elèctrics a la flota d’autobusos.

Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, s’ha expressat en el sentit que “aquesta aportació de diners permetrà que Sabadell pugui treballar més intensament per combatre el canvi climàtic i millorar la qualitat de vida”. I ha afegit que “el Govern municipal treballa amb aquest objectiu des del primer dia i ara des de fora se’n premia l’estratègia”.

 

Estratègia DUSI Sabadell