L’actuació té un pressupost de més de 60 mil euros i un termini d’execució d’entre dos i tres mesos

 

L’Ajuntament ha adjudicat els treballs de reparació de 45 fonts situades en diferents espais públics i places de tota la ciutat dins el nucli urbà. Les intervencions seran de 3 tipus segons el cas. D’una banda, es desembussaran fonts i els embornals propers, d’altra banda, es retiraran les fonts obsoletes i se n’instal·laran de noves al mateix indret i, finalment, en alguns casos només caldrà arreglar el conducte de l’alimentació d’aigua.

Les actuacions s’han adjudicat a Urbe SBD, SL i s’han licitat en dos lots de 22 i 23 fonts, respectivament. El primer lot té un preu d’adjudicació de 29.689,34 € i un termini d’execució de 2 mesos. En el cas del segon lot, el preu és de 33.152,50 € i el termini, de 3 mesos. El pressupost total és de 62.841,84. En ambdós casos l’empresa donarà per acabada l’actuació al cap d’un any de funcionament.

La manca de manteniment d’aquests elements durant els darrers 10 anys ha provocat que moltes fonts hagin quedat fora de servei, fet que ha esdevingut una reclamació continuada de la ciutadania, ja que es tracta d’un servei bàsic públic.