El consistori ofereix suport per respondre els dubtes de les persones propietàries

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, depenent de la Generalitat, ha fet arribar una carta a les persones propietàries d’edificis d’habitatge que tenen una antiguitat de més de 45 anys, recordant l’obligació de lliurar a la Generalitat les Inspeccions Tècniques de l’Edifici (ITE). En el cas de Sabadell, aquesta comunicació s’ha adreçat a 4.753 edificis i s’insta a la propietat a què en un període de 4 mesos facin les ITE i a remetre'n l'informe resultant. La carta recorda que l’incompliment pot implicar sancions. En el mateix comunicat s’envia una relació de col·legis professionals i cambres que poden oferir aquest servei.

Des que han arribat aquestes cartes, l’Ajuntament de Sabadell ha rebut multitud de consultes, tant al servei d'Habitatge com a Vimusa, sobre aquesta qüestió, especialment les de propietaris i propietàries que no tenen capacitat econòmica per assumir aquesta despesa ni les accions de rehabilitació que se'n puguin derivar.

La regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, s’ha posat en contacte amb l’Agència de l’Habitatge per reclamar el suport necessari per fer front a les inspeccions. “Les propietàries d’habitatges han de fer les revisions i complir la llei, però aquests avisos s’han de fer amb previsió i sense crear alarma entre la ciutadania. Per això reclamem a la Generalitat que, igual que envia aquestes cartes, ha de preveure el suport necessari per donar resposta als dubtes que se’n deriven”, afirma Rubio, que s’ha posat en contacte amb responsables de l’Agència per transmetre aquesta demanda. “No estem d’acord que es pugui exigir aquesta despesa a famílies que no tenen manera d’assumir-la i demanem a la Generalitat ajuts o subvencions per poder fer front a la contractació i realització de les ITE”.

Rubio també ha contactat amb la FAV de Sabadell per donar a conèixer el dispositiu municipal. “Molta gent, especialment persones grans, necessiten acompanyament per fer els tràmits i des de l’Ajuntament oferim suport a tothom que ho necessiti”, explica la regidora.

 

Suport municipal

L’Ajuntament recomana a les persones que no puguin fer front a la despesa de les ITE, o necessitin un termini més ampli, fer una instància argumentada, adreçada a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i que poden presentar a l’Oficina Local d’habitatge (OLH), al carrer de Blasco de Garay, 17.

D’altra banda, aquelles comunitats amb dificultats de funcionament per dur a terme les gestions, si requereixen més orientació i ajut, es poden adreçar al Servei d’Habitatge i contactar amb l’equip de Suport a Comunitats, al telèfon 93745 31 65.