S’hi destinen 440.000 euros, 40.000 més que l’any passat

El pressupost que l’Ajuntament destinarà enguany a beques per a llibres de text i material escolar serà un 10% superior al de l’any passat. La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria d’aquests ajuts per al curs 18-19, per als quals reserva una partida de 440.000 euros, 40.000 euros més que a la convocatòria anterior. D’aquesta manera, es vol reforçar el suport a les famílies en situació més desafavorida, contribuint perquè puguin fer front a la despesa que els comporta l’inici del curs escolar.

Les beques beneficien alumnes de Sabadell que cursen ensenyaments obligatoris, des de P3 fins a 4t d’ESO i Educació Especial. El període de presentació de sol·licituds per accedir als ajuts serà del 16 d’abril a l’11 de maig, ambdós inclosos. L’objectiu és ajudar les famílies amb menys ingressos perquè puguin fer front a la despesa de material escolar.

Els ajuts atorgats per l’Ajuntament complementen les accions que les AMPA i els equips directius dels centres porten a terme pel que fa a la socialització de llibres. En aquest marc, ofereixen una alternativa més per evitar situacions d’exclusió.

Un cop rebudes les peticions per part de les famílies, les beques s’atorguen distribuint la dotació pressupostària entre totes les sol·licituds que compleixen els requisits contemplats a les bases i convocatòria. L’any passat, l’Ajuntament va atorgar un total de 7.350 beques.

Tota la informació sobre les bases i la convocatòria es podrà consultar els propers dies al tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament. Així mateix, els centres educatius rebran tota la documentació per tal que puguin informar les famílies pels canals que cada escola tingui establerts.