Permet als llogaters rehabilitar habitatges en comptes de pagar un lloguer

L’Ajuntament de Sabadell posa en marxa un nou programa per donar resposta a la necessitat de lloguer a la ciutat a partir d’un nou model de tinença: la masoveria urbana. Es tracta d’una proposta similar al lloguer tradicional, però amb la novetat que la propietat cedeix l’habitatge a una altra persona, a canvi que n’assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment, en comptes de pagar el lloguer. Es tracta de donar ús a immobles que no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat, per la qual cosa la persona masovera es compromet a fer les obres necessàries per fer-los habitables.

Maties Serracant, alcalde de Sabadell, ha afirmat avui en la roda de premsa de presentació del programa que “a la nostra ciutat hi ha uns 7.000 pisos buits i moltes persones que no tenen lloc on viure. La masoveria urbana és una modalitat que a altres països fa temps que està implantada i que funciona molt bé, per això l’engeguem ara a Sabadell, amb la intenció que sigui una mesura profitosa per a propietaris i llogaters”.

 

Masoveria urbana en habitatges públics

La primera experiència de masoveria urbana a la ciutat es farà per mitjà d’Habitatges Municipals Sabadell (Vimusa). Serà un concurs per adjudicar tres habitatges municipals situats al barri de Torre-romeu. En aquest cas, s’estima que les obres de rehabilitació dels pisos costaran un màxim de 6.000 euros per habitatge. Les persones masoveres es faran càrrec d’aquests treballs en comptes de pagar el lloguer i hi podran viure durant tres anys.

Les persones interessades a ser masoveres han d’acreditar l’acompliment dels següents requisits, entre altres que preveu la convocatòria: ser majors d’edat o estar emancipades; tenir necessitat d’habitatge i no tenir-ne en propietat; acreditar una residència mínima d’un any continuada a Sabadell i que la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència siguin d’un mínim de 1.200 euros nets mensuals.

Entre els criteris per valorar les sol·licituds presentades tindran més puntuacions les persones menors de 35 anys i les que puguin acreditar algun ofici dels necessaris per dur a terme la rehabilitació.

Maties Serracant ha afegit que “davant la crítica situació en l'accés a l'habitatge, des de l'Ajuntament promovem la masoveria urbana com una nova forma de tinença per a un problema ja massa antic. L'habitatge ha de complir la seva funció social”.

Ara mateix, l’Ajuntament ja té 5 habitatges que s’han incorporat a la borsa de masoveria urbana. D’aquests, 3 ja disposen de l’informe tècnic corresponent i estan a l’espera de l’anàlisi que n’ha de fer la propietat. Dels altres 2, Vimusa n’està fent l’informe en aquests moments i ben aviat ja estaran a punt per buscar-los llogater.

 

Masoveria urbana en habitatges de propietat privada

A banda d’aquest concurs, l’Ajuntament ha creat una borsa de masoveria, gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge, que depèn de Vimusa. S’adreça, d’una banda, a persones propietàries d’habitatges privats que no estan en bon estat i que poden llogar-los mitjançant el nou programa de masoveria. D’altra banda, també s’adreça a les persones interessades a ser masoveres.

L’Ajuntament ofereix diversos incentius a les persones propietaris que posin els seus habitatges a la borsa: assessorament jurídic i redacció del contracte de masoveria; assessorament tècnic i supervisió tècnica de les obres, exempció del pagament de la taxa d’obres; assegurança multirisc i mediació entre les dues parts perquè arribin a l’acord més beneficiós.

La regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, ha explicat que “des del Govern de transformació explorem noves fórmules per aconseguir objectius fonamentals en matèria d’habitatge. Ara animem les persones propietàries d’edificis buits que els cedeixin a altres persones que, a canvi, que  n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment en comptes de pagar un lloguer”.

 

Dona vida als pisos buits

L’Ajuntament va posar en marxa el novembre de 2017 la campanya Dona vida als pisos buits, amb l’objectiu de conscienciar propietaris particulars de la necessitat d’habitatge assequible a Sabadell. Així, es difon la mediació per llogar habitatge i ara es posa en marxa el programa de masoveria urbana.

Aquesta modalitat s’inspira en la tradicional masoveria catalana de l’àmbit rural. La Llei 18/2007 la incorporava per primera vegada i es presenta com un instrument per evitar la desocupació permanent, com a eina per fomentar la rehabilitació i perquè els habitatges cedits en aquest règim s’incloguin dins el còmput dels que es destinen a polítiques socials.

Posteriorment, la figura de la rehabilitació per renda es va introduir a la LAU (Llei 4/2013). Es tracta d’un contracte de lloguer en què la parta arrendatària es compromet a fer obres de rehabilitació o reforma, en substitució de la renda. Es considera una figura assimilable a la masoveria urbana recollida en la llei del dret a l’habitatge.

A Sabadell hi ha, com en altres municipis, una greu problemàtica en relació amb els habitatges desocupats, que és més d’un 7% dels habitatges que hi ha a la ciutat. D’aquests, un 70% són de persones físiques i el 30 % restant corresponen a persones jurídiques.

 

[embed]https://vimeo.com/255897347[/embed]