La Junta de Portaveus aprova la proposició “Per la defensa dels drets socials”

La Junta de Portaveus va aprovar el dilluns 19 de març, la proposició “Per la defensa dels drets socials. Defensem del sistema públic de pensions”. La proposició, presentada per l’alcaldia, pretén manifestar la solidaritat del consistori amb les persones pensionistes i denunciar l’actual sistema de relacions de poder que porta a que els treballadors i treballadores es vegin “desemparades” de protecció quan deixen de ser persones actives, tal i com es recull en el propi manifest.

El text es va aprovar per majoria, amb els vots a favor dels grups municipals de la Crida, ERC, Guanyem, UpC, CiU i PSC; i l’abstenció de Ciutadans. El PP va estar absent en aquest punt.

Tal i com el text de la proposició ja deixa de manifest, la darrera reforma impulsada per l’Estat espanyol, inclou canvis en aspectes com l’índex sobre el factor d’equitat inter-generacional (FEI), segons el qual, tota la nova població jubilada veurà reduït l’import que cobrarà de la pensió per cada any que augmenti l’esperança de vida. D’altra, modifica també al factor de revalorització anual (FRA), que afecta a tot el col·lectiu actual i futur de les persones jubilades, ja que s’elimina la revaloració de l’IPC amb l’aplicació d’una fórmula amb múltiples variables econòmiques, cosa que tal i com es detalla en la proposició “provocarà la reducció de la capacitat de compra de les persones pensionistes any a any perquè les pensions difícilment augmentaran per sobre de la inflació”.

“L’Ajuntament de Sabadell no vol ser partícip d’aquesta vergonya ni vol restar en silenci davant la destrucció del sistema de benestar social que ha de garantir unes pensions dignes”, ha dit l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant.

És per això que, davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Sabadell vol manifestar el “suport inequívoc” al conjunt de mobilitzacions per defensar la garantia d’un sistema públic de pensions dignes. “Volem garantir el dret a una vellesa digna; defensar les pensions és defensar els recursos fonamentals de la població més vulnerable i la garantia d’un futur digne per les persones grans.”

Així, el Consistori vol fer un front comú en aquest tema i per això manifesta la clara voluntat de parlar amb els representants locals i comarcals de les diferents plataformes en la defensa de les pensions. A més, per tal de fer visible aquest suport, es col·locaran unes pancartes als quatre punts cardinals de la ciutat i s’enviarà una carta al ministre de Foment, per “fer constar que la reforma actual destrueix l’estat del benestar i afecta a la pau social i pot fracturar de manera greu la societat sabadellenca i catalana”.

Les pancartes es posaran al Centre Cívic de Ca n’Oriac, Centre Cívic de la Creu de Barberà, Centre Cívic de Can Rull i a la plaça de Karl Marx de Torre-romeu.