Integrat al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, aquesta eina dóna compliment als requeriments de la llei de Transparència de Catalunya

 

webTot i que l’Ajuntament de Sabadell ja comptava en la seva pàgina web amb el portal de Transparència, des de finals del 2015, és ara que s’han adequat tots els continguts per adaptar‐los a la legislació vigent amb la finalitat de convertir‐se en una eina digital de consulta ciutadana per a la informació i la transparència de l’activitat municipal.

D’aquesta manera, la nova web inclou més de 70 informacions, que els ajuntaments tenen l’obligació de publicar i posar a disposició de la ciutadania, classificades en sis grans àmbits: Informació institucional i organitzativa, Plans i programes d’actuació, Normativa i actes jurídics, Contractació, Informació econòmica i Convenis i subvencions.

A més, apareixen també com a destacats una bústia i un procediment per tal de fer efectiu el dret de la ciutadania d’accedir a la informació, en forma de documentació pública en poder de l’administració, i també un apartat on s’aniran publicant les Cartes de Serveis –encara en procés d’elaboració‐ i on s’explicitaran els compromisos municipals de qualitat en la prestació dels serveis bàsics.

D’altra banda, el Portal inclou un apartat d’especial significació per presentar a la ciutadania, a mesura que es vagi desenvolupant, la Informació sobre el Pla d’Integritat municipal, que vol ser una eina de millora de la qualitat ètica de l’acció de l’Ajuntament i on s’inclouen espais destinats a potenciar la Participació de la ciutadania i a donar accés a les dades en poder de l’administració –Open data‐ i la seva possible reutilització.

Veure el Portal de transparència de l’Ajuntament de Sabadell