El Govern de Sabadell fa passos ferms per tornar a posar en valor el patrimoni arquitectònic de la ciutat

L’Ajuntament de Sabadell ha decidit fer un pas endavant amb la situació en què es troba actualment la fàbrica Artèxtil de Sabadell amb l’objectiu de preservar i protegir un edifici fragmentat per la pressió especulativa immobiliària des de 2007 i demanarà, així, a la propietat que treballi per a desenvolupar un projecte de ciutat en conjunt amb la part que esdevindrà de propietat pública.

Per al Govern de la ciutat es tracta de la solució més viable per garantir la protecció i l’ús d’aquesta part de l’edifici i poder treballar per un sol projecte en aquest espai, que conforma una sola unitat, a curt i mig termini, després que al desembre de 2007, l’Ajuntament del moment signés un conveni amb Artèxtil, SA i Inmobiliaria Europea Manet SL. L’objectiu del conveni va ser tramitar una Modificació de Pla General (MPG) que possibilités una requalificació dels terrenys i passés a tenir un ús residencial -enlloc de l’ús industrial que tenia- i, per tant, permetés la construcció de 165 habitatges, un equipament públic i una zona verda urbanitzada a l’interior de l’illa.

Un nou urbanisme a la ciutat

Aquest Govern vol deixar enrere la política urbanística dels darrers anys, merament especulativa, per tornar a posar en primer pla un urbanisme reflexiu, de caràcter social i compromès amb la preservació i conservació del patrimoni” ha afirmat el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant.

Qui, a més, ha afegit que “no oblidem que va ser la propietat, amb el beneplàcit d’anteriors governs municipals, els qui van permetre aquest procés en el marc de la bombolla immobiliària del període 2006 – 2008 sense tenir en compte l’interès general”. Per això, Serracant, ha recordat que, aquests terrenys han estat en mans de diverses societats ja que les dues finques van ser adquirides a l’octubre de 2008 per la societat Promociones Argañosa SL, societat que al 2015 passa a denominar-se Sabadell Real Estate Development SL Sociedad Unipersonal.

Aquest conveni i els acords de Ple de 2008 i 2014 (de modificació del MPG i de requalificació dels terrenys) obliguen a l’actual Consistori al seu compliment legal i, per tant, a la impossibilitat de poder actuar en la línia més conservacionista del valor patrimonial i de memòria històrica de la ciutat encetada per l’actual Govern, ja que la resolució del conveni suposaria per les arques públiques una despesa milionària en concepte d’indemnització i possibles danys i perjudicis a la propietat actual.

El tinent d’alcalde ha volgut emfatitzar que “és important i d’interès general per a la ciutat i, alhora, per a la cultura i per a la història de Sabadell que aquest edifici i la nau es dotin d’un projecte per al seu conjunt amb l’objectiu que es preservi a llarg termini espais representatius de la memòria de la classe treballadora i del patrimoni cultural, artístic, paisatgístic i arquitectònic de la ciutat”. I és en aquest sentit que ara, des de l’Ajuntament, per tal de poder també donar ús a l’espai es treballi en la recerca de projectes d’interès per la ciutat.

Així és que el Govern de la ciutat ja definia entre les línies estratègies del Pla de Mandat l’impuls d’un política de sòl i d’uns criteris de gestió del patrimoni municipal de béns i dur a terme les accions necessàries per a la protecció del patrimoni municipal.

L’Artèxtil un peça més dins el projecte de ciutat per a la Gran Via

Després de posar damunt la taula, un dels projectes de ciutat que ja comença a avançar, l’eix de ponent (de la plaça del Mil·lenari fins a plaça d’Espanya), el Govern municipal vol seguir consolidant espais estratègics com és el cas de l’eix que conforma la Gran Via per anar assentant les bases d’un projecte de transformació urbana necessari des de fa anys i que el govern ja va anunciar en el Pla de Mandat.

I per això s’aposta per peces claus en aquest eix com el desenvolupament i l’impuls d’infraestructures com el Parc Taulí, equipaments d’educació superior com la UAB i l’ESDi o espai per al foment de l’activitat econòmica com Fira Sabadell. D’aquesta manera, el govern vol donar un ús conjunt per a la totalitat de la peça que conformen l’edifici principal i la nau de futura titularitat municipal qualificada d’equipament com a resultat del conveni, la MPG i el PEMU.

Especial atenció al patrimoni de la ciutat

A Sabadell feia més de 16 anys que la planificació i la protecció del patrimoni no tenien ni ordre ni concert”, ha dit Serracant, “malauradament venim d’una etapa anterior fosca en aquesta ciutat que l’estem patint en molts àmbits i, especialment, en l’urbanisme amb l’aplicació de polítiques mediocres i que ens ha deixat la ciutat molt minvada de valors patrimonials i, és per això que, des d’aquest govern estem treballant i apostant fort per la consolidació d’un planejament i d’un programa d’acció i conservació arquitectònica”.

El procés iniciat pel Govern municipal per tornar a donar valor al patrimoni arquitectònic de Sabadell ja ha donat els primers resultats positius. A més de la conservació de l’edifici de l’Artèxtil, hi ha d’altres exemples com la conservació de la Fàbrica La Llagostera-Sempere, el treball per recuperar la Masia de Ca n’Oriac, o el conveni amb la propietat del Castell de Can Feu. Per a Serracant son uns “clars exemples de la nova manera d’enfocar la preservació del patrimoni, amb una actitud proactiva en defensa d’elements amb un valor històric per a la ciutat i, alhora, involucrant al conjunt d’agents implicats”.

Així mateix, el Consistori està treballant en el Pla Especial de Protecció dels Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics (PEPBAMAS), un nou Pla molt més ambiciós del que hi havia fins ara i en el qual s’inclouen un total de 360 béns protegits i que preveu un Pla d’Actuació.

El pla d’actuació del PEPBAMAS, alhora, també estableix una programació de les accions previstes en el patrimoni de propietat municipal, com ara els vapors Pissit i Turull, les masies de Can Rull i de Can Borrell, el molí d'en Torrella i la casa Marcet Font, entre d'altres. També es preveuen activitats didàctiques i de difusió per donar a conèixer el patrimoni al conjunt de la ciutadania. “Tanmateix cal ser realistes i posar calendaris d’acord amb les finances municipals”, ha conclòs Serracant.

Característiques de l’edifici de l’Artèxtil

La fàbrica ocupa tota una illa de 14.224 m2 de superfície, dels quals 8.324 m2 tenen una protecció global i 5.900 m2 tenen una protecció documental. La protecció global inclou la volumetria de l’edifici, així com l’interior del mateix i també la xemeneia. La protecció documental permet l’enderroc de l’edifici prèvia presentació d’un estudi documental i històric de l’element.

Aquest planejament ha respectat el PEPBAMAS, de manera que els 8.324 m2 de l’edifici amb protecció global es conserven íntegrament. Una part d’aquests, 4.502 m2, passen a ser municipals. A més, 1.858 m2 de la part de l’edifici amb protecció documental, passen a ser també municipals, cosa que permetrà conservar-los.

La resta de l’edifici, 4.040 m2 i d’acord amb les conclusions de l’estudi documental i històric que acompanya la modificació del pla, s’hi permet la desconstrucció, ja que es tractaria de naus industrials que no segueixen el projecte original, construïdes entre el 1949 i el 1963.