Glòria Rubio és advocada i membre de CGT, Justa Revolta i regidora de la Crida per Sabadell


El govern de l'Estat Espanyol aprova la “LLEI MORDASSA”, una llei que ens trasllada a més de 40 anys enrere pel què fa als drets i llibertats individuals i col·lectives.


2.GloriaEl Govern espanyol va aprovar, en data 29 de novembre de 2014, una nova llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana que suposa un intent explícit de control de la població, així com un retrocés en els nostres drets i llibertats més bàsics.


Amb l’aprovació de la llei mordassa ens volen prohibir drets fonamentals com el de reunió i manifestació, el dret a la llibertat d'expressió, a la intimitat personal, a la tutela judicial efectiva o el dret d'associació. I som nosaltres els i les terroristes? O terroristes són els qui amb la repressió ens volen fer callar, prohibint-nos tot dret a dir la nostra?

Se'ns prohibeix l'ús de l'espai públic i la mateixa frase sona contradictòria. Com es pot prohibir l'ús d'un espai que és col·lectiu de la ciutadania? Entenem l'espai públic com a comunitari, de tots i totes, i és per això que volem reconstruir-lo i gaudir-lo des del respecte i la llibertat. No sotmetrem els carrers i les places de la nostra ciutat a les restriccions imposades pel govern de l'Estat Espanyol amb la complicitat de l'equip de govern català.

Paral·lelament, i no per això menys important, aquesta llei estableix que moltes de les conductes incloses anteriorment al codi penal, tipificades com a faltes, passin a prohibir-se pel Dret Administratiu. El procediment administratiu, a diferència del procediment penal, és un procés molt menys garantista: exigeix taxes judicials, els agents de l'autoritat gaudeixen de la presumpció de veracitat, la majoria del procés es realitza per escrit... En definitiva, parteix de la base que som culpables, fent desaparèixer la presumpció d'innocència. S'elimina el control judicial en la imposició de sancions que podran anar de 100€ a 600.000€. Amb aquest canvi, s’està establint una clara diferenciació (i desigualtat) entre les persones que podran assumir aquestes taxes o sancions econòmiques de les que no puguin fer-ho. D'aquesta manera, els i les “delinqüents” serem les que no podrem pagar la seva dictadura.


Una vegada més, ens intenten vendre una divisió de poders inexistent, donant cada cop més facultats al poder executiu. L'administració podrà decidir quan i a qui s'imposen les sancions i si una persona es mereix -o no- ser sancionada. A més, serà el poder executiu el que elaborarà un fitxer en el qual es registrarà a les persones que incorrin en infraccions d'aquesta llei, per així poder “apreciar i valorar la reincidència”, legalitzant de forma oberta i sense escrúpols l'existència d'uns fitxers dels que, fa anys, s'està denunciant la seva il·legalitat. L'administració tindrà potestats que fins ara no tenia, i totes sabem com ha portat a terme l'administració sabadellenca les seves facultats; tenim els vergonyosos exemples del cas Bemba i el Cas Mercuri.

La LLEI MORDASSA no farà apagar les veus que mouen la Crida, perquè des de la Crida creiem indispensable que la ciutadania es mobilitzi i lluiti per defensar el que és del poble, generant alternatives reals dirigides a construir la ciutat que volem. Des de la Crida veiem necessari que es gravin les actuacions policials, estem fartes de tortures, abusos, impunitat policial i “Operacions Pandora”. Des de la Crida treballem per una transparència a tots els nivells, i no callarem res del que arribi a les nostres orelles. Des de la Crida denunciarem a les autoritats i a les institucions si és necessari, encara que després ens diguin que manifestem injuries i calumnies perquè ja estem fartes d'anar a treballar perquè uns s'enriqueixin a costa de la nostra misèria i, mentrestant, les autoritats i institucions, enlloc de vetllar per a garantir drets, es dediquen a reprimir les nostres veus per no crear alarma social! L'alarma social és un fet present immers en les nostres vides des que vam néixer!

El govern de l'estat ens imposa una reforma legislativa amb una clara i contundent voluntat política: “Estigueu-vos quietes, calleu, abaixeu el cap i obeïu les nostres ordres -com si a l'exèrcit ens haguéssim allistat- En cas que no ens obeïu, a més a més de colpejades, humiliades i vexades, sereu sancionades amb multes de milers d'euros contra les quals ni tan sols us podreu defensar". És evident que la voluntat política és fer desaparèixer la nostra única arma; la mobilització i la solidaritat.

La classe política considera que la majoria de la ciutadania no som conscients del que representa l'aprovació d'aquesta llei, de la vulneració de drets que aquesta suposa ni de la prohibició d'ús de l'espai públic que se'ns imposa. Ens tracten d'ignorants i no saben del què som capaces! 
Alhora, el poder polític no és conscient que cada cop som més les que caminem cap a la construcció d'un sistema que tingui en compte les persones per sobre del capital, cada cop som més les que sabem cap a on NO volem anar, i cada cop som més les que tenim clar què és el que volem construir! Des de la Crida per Sabadell, volem alçar la veu i volem dir que no acatarem la llei mordassa i que cridarem el que faci falta per reconstruir la ciutat.

Fa temps que ens veiem empeses a la desobediència constant i no demanarem permís ni per a mobilitzar-nos ni per a treballar i lluitar per un model de ciutat diferent, cooperatiu, comunitari i respectuós; un model de ciutat feminista, participatiu i coherent.