En l’Assemblea Oberta del passat dimarts l’organització va apostar també per augmentar les partides destinades a participació i a l’estudi de les municipalitzacions dels serveis locals

Mesa1 La Crida per Sabadell va realitzar aquest passat dimarts una Assemblea Oberta amb la seva militància al Centre Social Alliberat L’Obrera per tal de debatre les prioritats de recursos i inversió en els propers pressupostos municipals del 2016. L’Assemblea va comptar amb l’assistència de més d’una trentena de persones i membres dels diferents grups de barri i de Sobiranies de la Crida que van discutir col·lectivament quines havien de ser les grans apostes que l’organització defensarà en l’elaboració d’aquests nous pressupostos en funció del programa polític amb el que es va presentar a les passades eleccions municipals.

D’aquest debat va sorgir la clara aposta de prioritzar pressupostàriament els tres grans eixos polítics que des del principi ha defensat la Crida; la lluita contra la situació d’emergència social que pateix la ciutat, augmentant i enfortint els recursos tant humans com econòmics en els àmbits de l’habitatge i de serveis socials per combatre l’exclusió habitacional i social que pateix bona part de la nostra ciutadania, l’aposta per desenvolupar una participació popular empoderadora i efectiva entre veïns i veïnes de la ciutat, així com dotar dels recursos suficients a l’imprescindible procés d’Auditoria ciutadana que actualment ja s’està duent a terme i, finalment, establir una partida per tal d’avançar en la consecució de les municipalitzacions dels serveis locals.

Des de la Crida també es considera una prioritat estratègica inajornable el desenvolupament de programes d’intervenció territorial i comunitària als barris de la ciutat on més s’estan patint els efectes de la crisi. Un pla que permeti posar en pràctica tota una sèrie de polítiques transformadores i que apoderin a la població des d’un treball compartit i transversal entre les diferents àrees i regidories de l’Ajuntament. Aquest pla s’ha de basar en valors com la participació, el treball comunitari, el foment de l’associacionisme i l’autogestió, la interculturalitat i el suport mutu.

Finalment, la Crida també aposta perquè en els propers anys de legislatura l’elaboració dels pressupostos compti amb procés obert i participatiu entre la ciutadania i que aquesta elaboració compti amb una perspectiva de gènere com a instrument estratègic que proveeixi els mitjans per determinar l’efecte de les polítiques d’ingressos i despeses pressupostàries sobre les dones i els homes i com aquestes afecten a les seves oportunitats econòmiques i socials.