Ha acabat la quarta setmana de confinament i des del Grup Municipal de la Crida per Sabadell seguim exigint informació, seguim preocupades per aquells serveis essencials que són municipals, que s’han seguit prestant, i que mostren mancances en mecanismes de protecció personal, encara a aquestes alçades de la crisi. Des del nostre grup hem presentat propostes com la Taula de crisi, un espai d’emergència que hauria d’aportar una resposta de ciutat, i també un conjunt de més de 50 propostes en el marc d’un Pla de xoc. Malgrat és un moment de gestió molt complicada, entenem que l’excepcionalitat requereix també una direcció més compartida i per això una vegada més lamentem que el govern hagi decidit optar per treballar en minoria i en solitari.

De fet, posem en qüestió l’objectiu de les múltiples visites que el govern municipal fa a l’Hospital Temporal del Vallès per a gravar diferents missatges adreçats la ciutadania- com si fos un plató de televisió - la qual sí segueix les recomanacions de confinament a les seves llars. Que el govern hagi convertit la comunicació institucional en propaganda de partit no ens sorprèn del tot, però mostrar-se a la ciutadania una i altra vegada trencant el confinament és una greu irresponsabilitat.

Aquesta darrera setmana el consistori ha començat a reprendre poc a poc la seva activitat de control, mentre s’ha dut a terme una o dues juntes de portaveus durant la resta de setmanes, la setmana passada ja es va dur a terme una reunió del Consell d’Administració de Promoció Econòmica Sabadell (PES) i una reunió per tal de parlar de la situació econòmica de l’Ajuntament i el procés de modificacions de pressupost que caldrà realitzar. Així com s’ha anunciat que a finals de mes es produirà un ple municipal amb l’objectiu d’anar ordenant certes qüestions que cal modificar pels efectes d’aquesta crisis sanitària i social.

Volem aprofitar, doncs, que es van reprenent espais imprescindibles per al control democràtic de les institucions per anar un pas més enllà i concretar aquells elements que han de portar a aconseguir respostes de ciutat, molt més necessàries encara en aquest context. Us adjuntem la proposta que fem des de la Crida per Sabadell per acordar un Compromís per Sabadell en la gestió de la crisi immediata i a mig termini que inclou espais de treball col·lectiu, una Taula de ciutat, per enfortir les respostes a la crisi.