Es portarà també una moció per vetllar que la llei de regulació de lloguers s’apliqui correctament a Sabadell

 

A la roda de premsa que ha tingut lloc aquest matí, la regidora Anna Lara ha exposat: "A més d’exposar quines són les mocions que portarem al Ple Municipal d’octubre, avui també volíem denunciar que s’està obstaculitzant la tasca de l’oposició perquè el govern no està informant bé. Moltes preguntes es contesten amb mesos de retard i moltes estan encara per contestar. Pel que fa a SMATSA, teníem una comissió informativa per fer seguiment del contracte però com no s’està convocant ens veiem obligades a reclamar constantment la informació quan la intuïm o cacem. No hi ha cap transparència tot i ser el principal contracte de la ciutat i les poques informacions que acabem tenint directes són molt a mitges. Ara tenim novetats dels Mawis, però no sabem res de perquè no s’està tirant endavant la ITF. Altres exemples són, per exemple, des del 9 de març que estem pendents de veure un expedient del mercat de Campoamor.En definitiva, falta transparència i agilitat en poder accedir a la informació pública, un element fonamental per a l’exercici de les tasques d’oposició."

Les actuacions del govern continuen sense estar a l’alçada de les circumstàncies, per això en aquest Ple presentarem dues mocions amb propostes vitals per a la ciutat. Les actuacions en l’espai públic han arribat tard i són anecdòtiques. Ara per ara, en més de 6 mesos de pandèmia només han ampliat (molt recentment) dos petits trams de carrer. Alhora, les deficiències en els entorns escolars durant l’inici del curs han estat evidents, i per això presentarem una moció com a Crida sobre entorns segurs.

En segon lloc, aquest serà un Ple al que es parlarà molt d’habitatge. Mentre els grups de PSC i Cs portaran mocions que atempten directament contra l’accés al dret a un habitatge, nosaltres portarem, junt amb ERC, una moció per avançar cap a la garantia d’aquest dret. És la moció que va quedar sobre la taula al darrer Ple.

 

Regulació dels lloguers

L’accés a l’habitatge és un dels reptes pendents de resoldre. Venim patint una crisi d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per l’increment del preu del lloguer. Són moltes les famílies que destinen fins a més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional que s’han vist abocades.

La regidora Nani Valero ha explicat: "Celebrem que la llei de regulació dels lloguers s’hagi aprovat al Parlament però lamentem que JuntsxCat estigués fins al darrer moment marejant la perdiu. Agraïm sobretot la tasca realitzada pel Sindicat de Llogateres i pel conjunt del moviment de l’habitatge, sense la qual aquesta llei no hauria estat possible."

Considerem que la llei de regulació dels lloguers avança en la direcció correcta, i ara cal que el municipi s’activi al respecte per això els acords de la moció van en la línia de donar-li suport i instar a què:

- Que l’Ajuntament porti a terme una feina de fiscalització del compliment de la llei, implicant als agents socials privats i públics en aquest control i seguiment de l’aplicació de la llei.

- Iniciar els tràmits per la pròrroga que la llei contempla per mantenir Sabadell com a d’àrea amb mercat d’habitatge tens, per continuar podent aplicar la llei.

- Divulgar i informar a la ciutadania sobre els seus drets residencials.

- Evitar que l'Estat espanyol acabi impugnant aquesta llei tan important.

 

Entors escolars segurs

Lluís Perarnau, que tornarà a ser regidor a partir de dimarts, assegura que: "El repte que ja teníem abans en matèria d’espai públic i mobilitat s’ha vist agreujat per la crisi social i sanitària. Cal adaptar-se als nous requeriments en un context en què es requereix mantenir una major distància física i en el que s’ha posat de relleu també l’impacte de la mobilitat en la qualitat de l’aire i en definitiva sobre la nostra salut. En el cas de l’accés als centre educatius, ja abans de la COVID-19 eren necessàries actuacions de millora de l’entorn per donar seguretat, afavorir els desplaçaments en mobilitat activa, a peu i en bicicleta, i millorar així la qualitat de l’aire que afecta més greument encara als infants."

Aquest és un tema molt important que preocupa molt a la ciutadania. És simptomàtic que al procés participatiu que vam engegar durant l’anterior mandat, el “Construint ciutat” de l’any 2019, la proposta ciutadana sobre camins escolars va ser la que més suport va obtenir. La proposta guanyadora del “Construint Ciutat” consisteix en visibilitzar els passos de vianants dels entorns escolars. Segons els terminis establerts aquest treball hauria d’estar prou avançat per començar a executar-ne les accions.

En aquest nou context, on és més evident l’urgència i la necessitat,  l’administració municipal ha de garantir encara més que en els entorns escolars es facin les actuacions necessàries per garantir la seguretat i la distància física al mateix temps que s’incentiven els desplaçaments a peu i en bicicleta i es redueixen els impactes dels desplaçaments motoritzats. Malgrat això, hem observat que amb la reentrada a l’escola les actuacions s’han limitat a talls puntuals de carrers en alguns centres prèvia petició de cada escola, sense la coordinació i les pautes necessàries per fer aquests talls, i amb absència d’actuacions que tendeixin a canvis més estructurals i permanents, més enllà de la pandèmia. La informació sobre les demandes realitzades pels centres no ha estat transparent.

Els acords de la moció són:

- La creació d’un espai de treball transparent i de participació durant aquest curs que inclogui AMPA - AFA i col·lectius i associacions d’aquestes entitats que tinguin per objectiu els entorns dels centres educatius com és la plataforma de camins escolars.

- L’execució, amb participació de la comunitat educativa, de la proposta guanyadora del procés de participació “Construint Ciutat”, que s’havia d’executar segons les bases del programa, fins a finals de 2020.

- El desenvolupament d’actuacions urgents de transformació des de l’urbanisme tàctic (eixamplament de voreres, millora seguretat cruïlles, etc):

  • La creació d’una xarxa d’eixos pacificats a tota la ciutat.
  • L’habilitació d’espais segurs per a aparcar bicicletes i patinets,.
  • La millora de les actuacions de gestió dels talls viaris.

- Establir una línia de treball continua d’actuacions des d’Educació amb campanyes informatives a les escoles i famílies sobre la necessitat de reduir l’ús del transport motoritzat i especialment en l’entorn escolar.

- Que aquestes mesures es duguin a terme en al conjunt de ciutat i no de forma aïllada.