La formació política vol denunciar la situació actual en matèria d’habitatge, arribar a les veïnes de la ciutat i mostrar que existeixen alternatives reals a les no-polítiques del PSC.


 


La Crida per Sabadell ha anunciat aquest dimarts en una roda de premsa, davant de les oficines del SUES, que engega la seva campanya d'habitatge. La campanya té com a objectiu arribar a les veïnes de Sabadell per explicar quina és la situació residencial de moltes veïnes i les propostes de la formació per tal de revertir aquesta situació.


 


L'alcaldable de la formació, Nani Valero, ha recriminat la inacció de la Sareb, afirmant que dels 35.000 pisos buits o ocupats en mans de grans tenidors a Catalunya, aquest fons és qui més en posseeix. També ha declarat que Sabadell és la tercera ciutat amb més nombre de pisos buits o ocupats sense regulació que pertanyen a fons voltors, només per darrere de Barcelona i Terrassa.


 


En aquesta línia, la regidora ha volgut posar el focus en la nova crisi a la qual les veïnes s'estan veient abocades i la necessitat de polítiques valentes amb dos objectius clars "d'una banda, atendre les necessitats de les persones més vulnerables i, d'altra banda, garantir l'accés a l'habitatge per a totes aquelles persones que no es troben en situació d'exclusió residencial, però que el sistema no els permet garantir-se un habitatge propi"


 


La formació política ha explicat que el dret a l'habitatge sempre ha sigut un eix fonamental de la seva acció política, i que continua sent-ho i ha volgut reivindicar la feina feta durant el mandat anterior, ja fa quatre anys, amb el Pla Local d'Habitatge que el govern del PSC no ha volgut aplicar i la recuperació de Vimusa en fallida que havia deixat l'actual alcaldessa quan va ser regidora d'habitatge.


 


El membre de la Crida i candidat número 8 a la llista per les eleccions municipals del 2023, Carlos Torres ha volgut explicar, una sèrie de propostes que ajudarien, no només a revertir la situació de vulnerabilitat residencial de moltes famílies de Sabadell, sinó a estabilitzar la situació residencial i resoldre futurs problemes d'una manera estructural.


 


"L'objectiu de qualsevol mesura política, també en l'àmbit de l'habitatge ha de ser cercar elements que donin seguretat a les persones que estan rebent l'impacte de la crisi de manera més directa. Perquè això passi, des de l'Ajuntament i des de qualsevol administració pública s'ha de treballar per tal que l'habitatge sigui un bé per viure-hi, no un negoci." Declara el candidat.


 


La mediació comunitària, el servei d’intermediació entre propietaris i llogaters o entitats financeres i hipotecats, l’equipament de l’alberg temporal o la destinació del 30% del sostre a habitatge públic, són algunes de les propostes que la Crida ha demanat que es realitzin de manera immediata. El candidat explica que aquestes i d’altres mesures, incloses en el Pla Local d’Habitatge, s’han de posar en marxa de manera immediata per garantir un habitatge digne per a tothom.


 


Es posa el focus en 2 eixos basats en abordar les les problemàtiques d'emergència i també les estructurals.


 


 Construcció i defensa del sistema d'habitatge públic:
  • Una de les principals eines de les institucions per tal de fer efectiu el dret a l’habitatge és la construcció d’habitatge públic; cal acabar les promocions iniciades i cal crear-ne de noves i cal promoure habitatge assequible a partir de la rehabilitació d'edificis existents com per exemple l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil -62 habitatges-.


  • Cal mobilitzar els habitatges buits (actualment un 10.8% del parc) a través de l'elaboració d'un cens rigorós - incentius i vies sancionadores


  • Cal aplicar la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, fent que es destini el 30% dels sostres d’habitatge de nova construcció de particulars a habitatge públic.


  • Hem de garantir que l’habitatge públic sigui sempre i per sempre públic i per tant les noves promocions hauran de ser 100% de lloguer i sense cedir sòl públic a promotores privades.


  • Oferir intermediació entre llogateres i propietaris per tal de flexibilitzar el pagament.


  • Elaboració d'una ordenança per fomentar el lloguer dels habitatges per sota l'índex de  referènciaAfrontar l'emergència:
  • Cal generar alternatives a l’emergència per al conjunt de persones excloses dels circuits de resposta: habitatges de transició, habitatges compartits, cases d’acollida, etc. 


  • Impulsar un nou reglament de la Mesa d'emergència per tal de millorar i agilitzar el seu funcionament.


  • Reactivar el Programa d'intervenció en situacions d'ocupació irregular per tal de fer una diagnosi de la situació actual, així com treballar per la seva regularització i fer una tasca de mediació comunitària en els possibles conflictes de convivència que puguin ocasionar-se


  • Disposar d’un Alberg municipal com a equipament per a situacions d’exclusió residencial severa, que abans el teniem de manera temporal i ara ni el tenim. 


L’actual regidora Anna Lara ha denunciat l’actitud del PSC durant aquests gairebé 4 anys de mandat, equiparant les seves polítiques a les de l’ex-alcalde corrupte Manuel Bustos, qui, diuen, mirava cap a una altra banda mentre es construïa sense planificar, es venia i privatitzava tot el sòl públic. 


 


Les polítiques d’habitatge del PSC han sigut nul·les, més enllà dels titulars i les fotos. Han desmantellat el servei d’habitatge i el de mediació, han tancat l’alberg municipal sense cap alternativa per les persones sense llar, expulsant-los de la ciutat, han fet la vida impossible a la Pahc, que treballa diàriament per garantir el dret a l’habitatge quan l’ajuntament no ho fa. En definitiva, no han mostrat cap interés en resoldre la situació actual, que ara, és encara més greu que quan van iniciar el mandat.”


 


La campanya que engega la Crida també vol reivindicar la regularització dels preus de lloguer, demanant a l’estat espanyol que legisli pels qui ho necessiten i no pels que extorsionen i viuen dels fons públics mentre deixen fora de casa a famílies vulnerables.


 


Per concloure, Anna Lara no ha volgut deixar de demanar a l’actual alcaldessa que deixi de posar el focus en endurir les lleis per desnonar a qui no té on viure i treballi per garantir un habitatge immediat a les persones que porten anys esperant resposta de l’Ajuntament.