La portaveu Nani Valero demana valentia política per executar les promeses d’uns i altres i posar fil a l’agulla de manera imminent per la salut.

 

La mobilitat entre Sabadell i Castellar pateix des de fa temps una intensitat de vehicles molt elevada ja que es tracta de la única infraestructura de comunicació entre les dues poblacions. I la majoria dels vehicles que circulen de Castellar a Sabadell, no tenen com a destí la ciutat sinó que només van de pas, i principalment la seva destinació és Barcelona.

 

Ens trobem en una situació d’emergència climàtica on el vehicle privat és una de les principals fonts d'emissions de gasos d’efecte hivernacle, que son els principals responsables del canvi climàtic que estem patint. 

 

Així doncs, som responsables de reduir el nivell d’emissions que generem, i totes les normatives i directrius ambientals ens obliguen a fer-ho. I això ens porta a millorar les comunicacions ferroviàries inevitablement. 

 

  • El ferrocarril és el mitjà de transport més eficient, segur i pràctic i dona compliment a les directives europees a favor de la mobilitat sostenible i de la transició ferroviària.
  • A més, la comunicació entre Sabadell i Castellar del Vallès per mitjà dels FGC és un plantejament llargament reivindicat i que consta en diversos planejaments i actuacions per part de l’administració, sense però què s’hagi avançat en el seva materialització.
  • El PEMV aposta per incrementar el transport públic intermunicipal i reduir l’ús del vehicle privat amb l’objectiu d’incrementar-lo de un 13% a un 21%. Aquest increment només serà possible amb la millora de les connexions ferroviàries i una futura estructura de bus d’altes prestacions, tot això sumat a les polítiques de restricció en l’ús del vehicle privat.

 

“Tot i estar plantejat i existir la documentació prèvia necessària, no s’ha materialitzat i ara ja estem en una situació de no retorn. Necessitem menys declaracions i compromisos i més actuacions i recursos” explica la portaveu Nani Valero.

 

El 2019 el Govern de la Generalitat va declarar unir-se a les polítiques mundials establertes arrel de la Llei del canvi climàtic del 2017, el 2020 el Gobierno de España va aprovar la Declaración de Emergència Climàtica adoptant compromisos per la mobilitat sostenible i al febrer del 2020 el Ple de l’Ajuntament de Sabadell aprova la declaració responsable en la mateixa línia.

 

Així doncs, tothom està d’acord en que la prioritat és consolidar una xarxa ferroviària del Vallès i que passa per fer una realitat el perllongament dels FGC fins a Castellar del Vallès pot ser, a més a més, inici de la continuació del ferrocarril cap Sentmenat, Caldes de Montbui i Granollers.

 

“Demanem a totes les institucions que hi formen part recursos i voluntat política i que aquesta proposta esdevingui una realitat immediata, per garantir una millora en la mobilitat, reduir els gasos contaminants i com no, reduir el trànsit rodat de vehicle privat, que està ara mateix en uns 10.000 vehicles diaris. S’ha de ser valent, i apostar per la salut de la gent.” conclou Nani Valero.

 

La formació també ha presentat una moció a Junta de Portaveus per tal d’aprovar una Declaració Institucional en suport a Mohamed Said Badaoui que ha quedat rebutjada per l’abstenció de Junts i el vot en contra del PSC i Ciudadanos. 

 

En el fons de la qüestió hi ha una deriva cap a unes polítiques migratòries que discriminen i una llei d'estrangeria que pretén perpetuar a les persones migrades en un espai d’exclusió i discriminació permanent. I això se’n diu racisme institucional.” Conclou el regidor Lluís Perarnau.