Augmentarà el pressupost municipal per trencar les desigualtats de gènere.

VagatotesLa Crida per Sabadell es proposa actuar des de l’àmbit municipal per aconseguir trencar amb les desigualtats de gènere encara molt presents degut a l’opressió patriarcal. El programa polític de la Crida vol treballar les polítiques de gènere de forma transversal, integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la política i la societat, prestant atenció a la realitat diferenciada de les dones, lesbianes, gais, transexuals i intersex. Alhora tenint especialment en compte les necessitats lligades a la reconquesta de la sobirania reproductiva i de cures.

La Crida aposta per impulsar la transversalitat en les polítiques de gènere amb mecanismes com la creació d’una taula per la transversalitat de gènere amb responsables de les diferents polítiques municipals vinculades.

Tal com ha destacat Míriam Ferràndiz, número quatre de la llista de la Crida, “no ens limitem a implementar accions específicament adreçades a aquests col·lectius, sinó que avaluarem i implementarem el conjunt de les polítiques públiques tenint en compte la seva repercussió sobre les diferents identitats de gènere i les desigualtat que això genera i perpetua”. En el marc de la lluita contra les violències masclistes, la Crida proposa augmentar el pressupost municipal i millorar els serveis actuals per atendre de forma efectiva i immediata a totes les dones afectades per la violència masclista

El projecte de la Crida per Sabadell considera estratègic revisar el procés educatiu des d’una perspectiva feminista, per la seva importància en la construcció de les identitats de gènere i en la no perpetuació dels estereotips i les desigualtats. En aquest sentit, Ferràndiz proposa “l’elaboració d’una guia didàctica per a la coeducació a totes les etapes educatives i alhora apostar per treballar des de la cultura i l’oci no sexista com a eix de coneixement i eina de socialització”.

També proposa augmentar els transports públics nocturns i de barri, evitar la construcció de racons de difícil accés i tenir especial cura de la il·luminació de les àrees de vianants per garantir-ne la seguretat de totes les persones.