Les actuacions d’aquest mandat 2015-2019 que han consolidat els projectes de fins a deu parcs de la ciutat. Des de la Crida per Sabadell entomem el repte de transformar Sabadell en La Ciutat dels Parcs

 

 

Aurora Murillo (nº5)

Aquest mandat entre altres coses hem aturat l’urbanisme a la carta, hem volgut donar sentit a les accions de territori planificant en tots els aspectes des de l’energia a la mobilitat, des del verd urbà a la millora de la qualitat de l’aire. D’ençà que la Crida per Sabadell ha entrat a l’alcaldia, hem fet una aposta clara per avançar cap a la Sabadell de 2030. Proposem passar d’un mandat de transició a un mandat per executar un projecte de ciutat.

Sabadell 2030:

  • Cal que la natura s’introdueixi en la ciutat recuperant la riquesa ecològica
  • Millorar la qualitat dels nostres espais quotidians i les condicions de vida de la ciutadania
  • Acabar amb la xacra de salut pública que suposa la contaminació atmosfèrica.

 

Adam Bonnín (nº 6)

La Ciutat dels Parcs:

Sabadell avui ja disposa d’espais verds i parcs urbans de gran valor ambiental, però molts no estan en condicions pel desert en planificació que era l’Ajuntament de Sabadell fins l’any 2015. Tendència que s’ha revertit durant aquests quatre anys i que s’ha de consolidar durant el proper mandat, culminant el l’horitzó de Sabadell 2030.

Les actuacions d’aquest mandat 2015-2019 que han consolidat els projectes de fins a deu parcs de la ciutat. Des de la Crida per Sabadell entomem el repte de transformar Sabadell en La Ciutat dels Parcs

La feina de govern dels darrers quatre anys ens permet dir que el Parc del Nord, el Parc de Can Feu, el Parc Central, el Parc de les Aigües, Parc de Can Rimbles i el Parc Fluvial del Ripoll ja tenen projecte per ser executats i que se sumaran al Parc Catalunya, Parc de Can Gambús, Parc d’Odessa i Parc de la Romeua.

L’Estratègia de desenvolupament urbà sostenible premiada amb 10 milions d’euros de fons europeus ja deixa dibuixats un sèrie d’eixos verds que els han de connectar.

 

El verd ha d’anar de dins a fora i de fora a dins

Com a acció fonamental per a la salut pública, per la recuperació de l’espai públic pel joc dels infants i com a  política essencial per la lluita contra la contaminació atmosfèrica. Els parcs són espais especialment importants per la funció doble que tenen en una ciutat mitjana com Sabadell. D’una banda, la funció social d’espai de relació, lleure i d’encontre col·lectiu en les grans àgores que es generen o als múltiples equipaments de ciutat. D’altra banda, la funció ambiental imprescindible que transforma aquests espais no només en pulmons de la ciutat sinó en espais que tendeixen a definir la qualitat de la vida de les ciutats contemporànies.

 

Els parcs com a infraestructura verda urbana que estructura la ciutat, i cohesiona i acosta diversos barris.

  • Consolidar una xarxa de fins a deu parcs urbans
  • Connectar-los entre si per una xarxa d'eixos verds gràcies a la plantació de 12.000 arbres
  • Un total de 45 eixos cívics que els connectaran a peu i en bicicleta
  • 12.000 arbres que connectaran aquest conjunt de parcs urbans amb el Rodal, el Parc Fluvial i  el Parc Agrari

 

Obrim la ciutat al riu, i el parc fluvial a la ciutat.

Com va passar a Barcelona als anys 90 i la seva obertura al mar, ara li toca a Sabadell deixar de viure d’esquena al riu i obrir la ciutat al riu.

Per consegüent, cal trencar amb la idea que el Ripoll és un límit de la ciutat.

El Parc Fluvial del riu Ripoll forma part del paisatge i l’estructura urbana de la ciutat i uneix fins a deu barris de la ciutat i conecta Sabadell amb tres municipis més.

  • Rehabilitació del Molí d’en Torrella
  • Oficina del Rodal com a òrgan de gestió i conservació dels espais naturals
  • Oficina del Ripoll, impulsar el nou projecte pel Parc fluvial del Ripoll

És un dels parcs urbans metropolitans més importants al Vallès. Un espai per viure, un espai per contemplar, un espai per treballar-hi, un espai per protegi que caldrà enxarxar amb el Parc Agrari i el Parc Forestal.

El Ripoll esdevé, doncs, un parc de parcs: parc natural i parc tecnològic, parc agrari i parc de la nova economia, un espai d’interès natural i amb especial protecció que genera la imatge del Ripoll del segle XXI i el paradigma de la ciutat dels parcs que ens comprometem a tira endavant des de la Crida per Sabadell.