La formació presenta una moció al Ple municipal per tal d’incrementar la dotació econòmica del manteniment de les escoles bressols i que s’estudiin les diferents vies per garantir la viabilitat econòmica i també la gestió directa municipal de manera progressiva.

 

El dret a l’educació és essencial i fonamental i ens cal assegurar que tots els infants tinguin accés als serveis d’atenció en la primera infància i educació preescolar de qualitat a fi que es preparin per a l’ensenyament de primària.

Molts estudis detallen que l’etapa de desenvolupament neuronal dels 0-3 anys és fonamental i, que després dels tres anys alguns desenvolupaments neuronals es tanquen, les seves connexions ja queden fixades i no es poden refer. També confirmen que l’escolarització en aquelles edats garanteix millors resultats escolars.

L’educació i cura en la primera infància és crucial i hem de garantir que estigui a l’abast de tothom, especialment dels infants amb contextos més desfavorables i amb necessitats educatives especials.

Per tot això, hem de garantir uns serveis a l’abast de tothom i de proximitat que a més de beneficiar el desenvolupament de l’infant, contribueix a impulsar polítiques de gènere i afavoreixen la conciliació familiar.

Estem envoltades de municipis que han prioritzat als seus infants i que estan fent passes per ampliar la xarxa d’escoles bressols municipals, alguns d’ells optant per models de gestió més directes, sostenibles i eficients, i apostant per avançar en la planificació educativa dins les seves competències.

El Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu 2017-2027 aprovat l’octubre del 2017 amb un ampli consens polític preveia que l’any 2027 l’oferta pública de places d’escola bressols arribés al 25%. Sabadell ara mateix es troba a un 17,2% i ofereix 1100 places públiques.

 

Per aquest motiu, demanem:

PRIMER. Avançar en compliment d’ampliació de la xarxa d’escoles bressol, completant el mapa d’entrada amb les 2 noves escoles previstes al Pla Eqxit 2017-2027.

SEGON. Incrementar les dotacions econòmiques en educació, tenint en compte especialment el manteniment dels equipaments educatius municipals destinats a escoles bressol.

TERCER. Elaborar un estudi actualitzat de viabilitat econòmica que permeti analitzar i millorar cadascun dels detalls de funcionament a les escoles bressols municipals tant de l’àmbit educatiu, organitzatiu, de participació de les famílies, la informació, els equipaments i de les condicions laborals dels equips d’educadores i tot el personal que hi treballi.

QUART. Crear una comissió formada per membres de la comunitat educativa i els grups municipals per analitzar l’estudi i fer propostes que permetin millorar la gestió directa municipal de manera progressiva.