La formació també ha portat a Junta de Portaveus una moció, que s’ha aprovat, per tal de donar suport a la iniciativa d’incorporar el delicte d’ecocidi en la legislació penal vigent.

 

La Crida per Sabadell presenta al Ple de Juny una moció per tal d’equiparar les condicions laborals de les treballadores del servei externalitzat de neteges al de les treballadores municipals.

 

Ha volgut denunciar que quasi el 80% de les treballadores viuen situacions de contractes parcials en alguns casos de menys de cinc hores diàries arribant al sense sentit de les dues hores diàries. Situacions que precaritzen a les treballadores, en la seva majoria dones, generant així una desigualtat que acaba feminitzant encara més la pobresa.

 

L’ajuntament és responsable de les condicions laborals de les treballadores també dels serveis públics encara que aquests estiguin externalitzats, que a més, essencialment afecten a les dones i generen una desigualtat laboral que s’ha de poder revertir.” Explica el regidor Lluís Perarnau.

 

Posen sobre la taula l’aprovació al consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès occidental del 2017 de l’acord “Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat” que inclou, entre d’altres aspectes, “Establir un Salari Mínim Comarcal de com a mínim 15.000 € bruts a l’any (1.072€ mensuals en 14 pagues) per acabar amb la precarietat dels llocs de treball”. Es tractava d’un primer pas en la direcció de dignificar els salaris de sectors altament feminitzats i dependents de l'administració local.

 

Tot i que no és cap sorpresa que nosaltres creiem en la municipalització dels serveis externalitzats per l’administració pública, mentre això no es doni, demanem a l’Ajuntament l’equiparació de les condicions laborals de les treballadores del servei de neteja amb les de les treballadores municipals”. Conclou el regidor.

 

Els acords de la moció demanen:

  1.  Equiparar el complement salarial anual a les treballadores de neteja de l’Ajuntament de Sabadell amb aquell que fixa de taula salarial
  2. Equiparar la jornada laboral de les treballadores de neteja de l’Ajuntament de les 40h setmanals a les 35h.
  3. Fixar una jornada mínima de 20h per millorar les condicions laborals de totes les treballadores.
  4. Que un cop finalitzada a pròrroga de 2 anys del contracte de neteja de dependències municipals es mantindrà l’agrupació dels serveis.

 

D’altra banda, la regidora Anna Lara ha explicat avui en roda de premsa la moció que la Crida ha presentat aquest mes a Junta de Portaveu i els motius.

 

“En un moment extraordinari climàtica i ecològicament hem volgut posar de manifest que les declaracions sense accions no tenen cap tipus de sentit i surten molt barates als polítics. Per això hem portat una moció a Junta de Portaveus per donar suport a una iniciativa recent tramitada al Parlament per que s’incorpori el delicte d’ecocidi a la legislació estatal i a la del Tribunal Penal Internacional” Explica la regidora.

La definició d’ecocidi en termes jurídics que es va aconseguir registrar gràcies a un grup d’experts al 2021 és la següent:

La provocació de danys greus, massius i la destrucció d’un o més ecosistemes, així com danys greus generalitzats a la natura a llarg termini. A més, afegit a l’impacte social d'aquests, quan la qualitat de vida o la Pau dels habitants del territori on ocorre disminueix severament i durant un temps prolongat

La regidora de la Crida explica com durant dècades el capitalisme globalitzat ha generat una dinàmica d’impacte ambiental a l’ecosistema del planeta recolzat per tractats internacionals i entramats jurídics i econòmics que pretenen és enriquir a qui els realitza a canvi de destruir el territori. 

Els municipis necessiten una legislació clara al respecte per tal de garantir que macroprojectes com el 4C o l'última proposta estrella del bustos després del zoo, el projecte del Surf al Ripoll, no surtin gratis pels polítics irresponsables mentre l’ecosistema i la salut del Planeta i els que hi vivim es veuen afectats. Menys declaracions institucionals i més voluntat política per preservar el nostre entorn.” Conclou la regidora Anna Lara. 

La moció ha sigut aprovada amb els vots favorables d’ERC i la Crida i l’abstenció del PSC, Junts i C’s.