Fa un mes la Crida va presentar el seu pla de xoc contra l’emergència, amb més de 100 propostes distribuïdes en 17 eixos, dels quals l’eix sanitari n’és un dels centrals


 


El Pla de xoc que vam presentar a finals de maig actualitzava les propostes que ja vam fer a l’inici de la pandèmia. Tal com vam denunciar, considerem que el Pla proposat pel govern municipal no ens permetrà sortir de la crisi perquè es tracta simplement d’un conjunt de mesures sense visió de conjunt que no apunta als orígens estructurals de les desigualtats socials. Seguint amb la difusió de les propostes que la Crida ha aportat per fer front a la crisi de la COVID-19, presentem les actuacions en l’àmbit sanitari.


Des de la Crida per Sabadell considerem que en cas que es donés un context de rebrot de la Covid-19 seguiríem sense estar preparades per afrontar-lo. En aquest sentit, pensem que és necessari  actuar en tres eixos bàsics. En primer lloc, la contenció de la propagació mitjançant actuacions educatives i de sensibilització a la població respecte hàbits i mesures higièniques i elements físics que en minimitzin la transmissió. En segon lloc, l’atenció individual i comunitària respecte aspectes de la salut que s’han vist agreujats pel context de crisi en el que vivim, mitjançant l’atenció a la salut mental, el suport emocional i el manteniment d'hàbits saludables, amb especial atenció a infants, joves i gent gran. En darrer lloc, la millora del conjunt dels equipaments sanitaris.


Considerem que el pressupost assignat durant aquesta situació crítica dins el departament de Salut de l’Ajuntament està molt lluny de ser suficient i ens trobem que la proposta del govern ara és de no disposar de cap pressupost extraordinari. Alhora, és imprescindible integrar a l’Hospital Parc Taulí i la resta d’equipaments sanitaris en el conjunt de la dinàmica de treball. La situació prèvia de les urgències de l’hospital Taulí ja presentava mancances molt significatives, especialment per la congestió habitual amb usuaris esperant en lliteres o en cadires als passadissos d’urgències. El conveni signat amb l’Ajuntament l’any 2016 va permetre una aportació municipal extraordinària de 4M€ per accelerar la construcció de més de 2.000m2 de dues noves unitats d’hospitalització en l’àmbit d’urgències amb 72 llits per poder donar resposta als col·lapses estructurals que cada hivern.


No obstant això, cal tenir presents les moltes altres necessitats d’aquest Hospital i el compromís de la Generalitat en el desenvolupament del Pla Director d’espais de l’Hospital del Parc Taulí que s’havia de posar en marxa aquest mateix 2020, tal com es va comprometre en el marc del Pacte de Salut signat també l’any 2016.


L’impacte emocional d’aquesta crisi pot ser profund i per això caldrà habilitar totes les eines possibles i tots els recursos sociosanitaris per tal de treballar, coordinar i educar en el dol i la gestió post-crisi de l’experiència viscuda. Alhora, la salut mental de les persones està intrínsecament unida a la salut econòmica i social de les seves comunitats.


La salut mental comunitària és aquella que incorpora un ventall complet de cures eficaces de salut mental a una població definida, i que es dedica al tractament i suport de les persones que pateixen trastorns mentals, en proporció al seu patiment o malestar, en col·laboració amb altres organismes locals. Un model de salut mental comunitària només es pot emmarcar en un plantejament de salut pública i ha d’implicar que els serveis han de ser accessibles a aquells que els necessiten, amb independència de la seva capacitat per pagar-los.


 


______________________________________________________________________


De forma sintètica, més enllà del què ja s’ha apuntat, el conjunt d’actuacions que la Crida considera necessari incorporar en un Pla de Xoc municipal són:


Propostes per prevenir la propagació:
 • Disposar de test diagnòstics de forma ràpida per al personal municipal essencial que treballa amb persones vulnerables i/o que està exposat al virus


 • Mesures generals en els llocs de treball (mampares, gel, guants, etc.)


 • Potenciar el servei d’assessorament per tal que els inspectors sanitaris puguin desenvolupar orientació als establiments per reorientar l’activitat comercial o altres aspectes necessaris


 • Continuar treballant amb Espai Públic per assegurar el millor pla de neteja de carrers i desinfecció de mobiliari urbà en cada momentPropostes per millorar el benestar de la població:
 • Elaborar i actualitzar un mapa de recursos per poder orientar, en un moment de canvis, a la ciutadania en qüestions relatives a la pandèmia i de suport emocional


 • Suport directe de Salut Mental Infantil i Juvenil als centres escolars.


 • Adaptar i potenciar el Servei d’Assessorament i Informació en Drogues i Pantalles (adolescents i joves i famílies).


 • Potenciar l’activitat física, oferir activitats de lleure i esportives i potenciar els camins escolars per promoure que l’infant vagi a l’escola caminant de forma segura.


 • Millorar el protocol de prevenció, detecció i atenció als maltractaments de persones grans.


 • Ampliar els serveis d’atenció domiciliària (ajuts a domicili, auxiliars de la llar, àpats, ajudes tècniques,...) per tal d’atendre totes les persones que ho necessitin.


 • Reorientar el Programa per a la gent gran Sortim i compartim com a servei social, destinat a facilitar uns dies de descans i convivència a les persones sense recursos que realment ho necessiten.


 • Promoure el tracte digne cap a les persones grans i a aquelles que pateixen malalties cròniques invalidants que provoquen situacions de dependència


 • Crear un Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones Grans i Persones en Situació de Fragilitat (SEAP). L’objectiu general d’aquest dispositiu es la prevenció, la detecció i l’atenció en casos de no bon tracte i del maltractament, mitjançant un treball interdisciplinari i en xarxa amb els dispositius del territori.


 • Implementar projectes de cohesió intergeneracional per reunir persones de diferents generacions en activitats contínues i planificades que els permetin interactuar, estimular-se, educar-se, donar-se suport i, en general, cuidar-se mútuament.Propostes per millorar els equipaments sanitaris:
 • Vetllar perquè es faci efectiva la construcció del CAP Can Llong.


 • Instar la Generalitat perquè augmenti la inversió en salut mental i malalties cròniques i millori recursos i instal·lacions.


 • Vetllar per la construcció d’una residència pública per a gent gran de gestió 100% pública.Per acabar, volem recalcar la importància de la proposta del govern de “Crear un observatori postCovid: atenció a les dades públiques pel seguiment de la pandèmia a escala local i de Catalunya. Indicadors locals decessos i dades qualitatives de les xarxes locals en les que es participa (per detectar necessitats no cobertes i emergents)”