La Crida per Sabadell convida als veïns en contra del SurfCity a presentar al·legacions a l’adjudicació directa de la cessió del terreny que va passar pel Ple al juliol.

Dijous dia 14 a la tarda es durà a terme una trobada per tal d'entrar les al·legacions i explicar l'abast de la campanya que comença avui.

Fins al dia 14 de setembre, qualsevol veí i veïna de la ciutat pot realitzar al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que regiran l'adjudicació directa de la concessió de domini sobre els terrenys municipals situats al camí de Can Quadres 185-199, amb una superfície de 28.088,81 m2, per a la construcció d'un centre per a la pràctica del surf, a favor de l'empresa LUNATICA LODGING S.L.. En resum, que tothom que tingui una motivació en contra de la cessió del terreny per a aquest projecte, pot dir la seva i expressar els motius amb el que se li diu una al·legació.

Per assegurar que ningú es quedi amb les ganes per desconeixement o per pensar que els tràmits administratius són complicats, des de la Crida per Sabadell hem volgut facilitar les eines per tal que la ciutadania pugui dur a terme qualsevol al·legació que consideri essencial perquè el govern el PSC i Junts tingui en compte a l'hora de portar l'aprovació definitiva d'aquesta cessió.

En aquest petit esquema s’explica com s’ha de realitzar la gestió.

Per tal de realitzar les al·legacions, des de la Crida per Sabadell hem aplegat una sèrie de motivacions que considerem importants i us traslladem un resum d'aquestes.

A les possibles irregularitats i elements que podrien suposar prevaricació, tràfic d'influències i corrupció en el procediment de l'adjudicació:

  1. Adjudicació a dit
  2. Fonamentació circular de l'interès general que motiva la cessió
  3. Tan sols busca el lucre privat d'un grup especulatiu
  4. La desconfiança envers l'empresa del SurfCity, que ha canviat diversos cops de nom tot i crear-se fa 2 anys
  5. Una empresa amb dos anys de vida no pot garantir solvència a 40 anys
  6. El ripoll és espai d'interès general i públic a preservar
  7. No s'han fet els estudis d'impacte mediambiental
  8. Errors greus en la delimitació dels terrenys a cedir
  9. Els terrenys no poden cedir-se sense una correcta adequació al planejament urbanístic

Existeix un límit d'edificabilitat a la zona que ja podria estar assolit.

Si voleu que us facilitem el document amb la justificació de les al·legacions informades només hem d'omplir aquest petit formulari i ben aviat us farem arribar el document per tal que pugueu dur a terme les al·legacions.

FORMULARI