El govern municipal ha acceptat l'al·legació que la Crida va realitzar per tal de portar el contracte a la CJA i diuen que estimen les causes de nul·litat del contracte, però decideixen que ha passat molt de temps i que no faran res per arreglar-ho.

 

En data 1 de febrer de 2022, el Ple va acordar començar el procediment de revisió d'ofici del contracte de gestió del servei públic de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell adjudicat a l'empresa SMATSA. Després de notificar l'esmentat acord, s'han rebut les al·legacions del Grup Municipal Crida per Sabadell i de l'empresa adjudicatària. 

 

Finalment el PSC decideix estimar que el contracte hauria de ser nul, però que no ho corregiran.

 

Deu anys d’estafa d’una empresa privada que realitza un servei públic no és prou per al PSC i creuen que és necessari cinc anys més d’estafa a la ciutat.” Explica el regidor Lluís Perarnau.

 

Cal recordar que el PSC va orquestrar aquest contracte arreglat ja fa deu anys i que ha anat alentint la seva fiscalització tot el que ha pogut. 

"Voler blanquejar un contracte que reconeix nul per part d'un govern municipal és irresponsable. I l'excusa del cost que podria tenir per a la ciutat inflant cada cop més els números mostra la seva voluntat de continuar governant amb una política de clientelisme."

 

Recordem que el cost d’aquest servei que està demostrat que té molts dèficits en el seu compliment és d’1,2 milions d’Euros anuals. Tot i que el PSC jugui amb els números per justificar que no poden estudiar la nul·litat del contracte, saben que aquest contracte hauria de ser nul i que el cost real en el pitjor dels casos seria d’1 milió d’Euros i en el millor dels casos de 0, ja que les inversions i els incompliments de l’empresa en forma de liquidació no es poden tenir en compte. 

Així doncs, des de la Crida per Sabadell se seguirà amb el procés d’estudiar i portar a on calgui la nul·litat d’un contracte adjudicat pel PSC, que, ara sí, accepten que ho van fer malament i que només fa que costar-li diners a la ciutat.