Estem acabant la segona setmana de confinament i des del Grup Municipal de la Crida continuem treballant intensament i us volem fer retorn de la feina feta.

Ha estat un setmana en què l’afectació pel covid-19 ha estat major i també les activacions per elaborar propostes, demanar informació i reclamar actuacions davant la crisi sanitària, social i laboral en que ens trobem.

 

Insistim en la voluntat de contribuir des de la corresponsabilitat política i social en sumar alhora de donar resposta. Tanmateix per donar resposta ens cal informació i canals efectius de treball, dos elements que de nou estem trobant a faltar àmpliament . Continuem a disposició de la ciutadania i de la institució per col·laborar en tot el que estigui a les nostres mans. També, però, tenim la necessitat de denunciar amb contundència tot allò que hem comunicat al govern i aquest segueix ignorant, tot allò que pensem que es pot fer millor o d’una altra manera, sense tanta exposició mediàtica i fotogràfica i, reiterar la sol·licitud de posar tots els recursos municipals per atendre les múltiples necessitats de les persones.

És una situació complicada de gestionar, ho sabem. Més encara quan els serveis més bàsics i essencials estan en mans privades. Cada vegada es veu més clar on ens han portat les privatitzacions i les retallades. També veiem amb preocupació com el govern de la ciutat constantment diu estar a l’espera de rebre indicacions, instruccions d’altres administracions, i com no fa passes en allò que considera que no és de la seva competència. Aquesta situació ens compet a totes i a tots! Donada l’emergència cal sempre ser capaces de respondre directament des del municipi amb més valentia i posant a l’abast tots els recursos municipals, sense avantposar qüestions administratives i econòmiques.

Des de la Crida per Sabadell, en tant que no formem part del comitè de seguiment municipal, fa una setmana que venim demanant crear un espai de treball més ampli tot incorporant agents socials,  grups municipals i representants del sector de la salut per definir les pautes d’actuació al conjunt de la ciutadania, empreses i serveis amb l’objectiu d’assolir la màxima eficiència en la lluita contra la pandèmia, hores d’ara la negativa ha estat la resposta.

Ens hem seguit reunint diàriament de forma telemàtica i continuem amb la prioritat que en aquests dies de confinament ningú quedi desatès i que l'atenció als més vulnerables es faci amb la màxima protecció.

Les nostres actuacions s’han seguit adreçant a dos eixos bàsics: l’atenció a les persones més vulnerables i la defensa dels drets laborals, tot emmarcat en la necessitat d’extremar les mesures de prevenció i de contenció, amb la màxima transparència, traspàs de la informació i crear espais de gestió col·laborativa dirigida cap al bé comú i públic.

 


Us fem aquí un resum dels aspectes dels quals estem fent seguiment:

 

En l’àmbit de l’atenció a la VULNERABILITAT

Col·lectius més vulnerables

 • Servei d’Atenció a Domicili. SAD. Hem reiterat la manca de material de protecció per les treballadores i els mateixos usuaris. El mateix material no és suficient per atendre cada dia a 6 o 7 persones; és escàs i no adequat per evitar riscos de contagi. Segueix mancant la formació adequada.
 • Residències de gent gran. Hem demanat saber en quines condicions estan els/les residents, en quines condicions sociosanitàries es troben, com està el personal que hi treballa i si se’ls està proporcionant materials de protecció i canals de coordinació. Ens preocupa que l’Ajuntament no disposi d’una radiografia de l’estat i l’evolució d’aquests equipaments tant determinants en la gestió d’aquesta crisi.
 • Sense sostre. Hem seguit d’aprop la posada en marxa de l’alberg provisional, expressant el desacord sobre com s’ha gestionat la proposta, sent coneixedors de mesures alternatives més adequades per a la població a qui va dirigit aquest recurs.
 • Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD). Vam demanar que es difongués també el telèfon d’atenció 24h/7d de la Generalitat per donar més cobertura a les dones que el necessitessin fora de l’horari d’oficina.
 • Altres col·lectius amb necessitats específiques. Hem adreçat preocupacions de col·lectius que per raó d’origen no disposen de la xarxa o mecanismes de suport per cobrir les necessitats d’emergència actuals..
 • Assistència telefònica persones soles. Hem reiterat la nostra disposició per fer les trucades que ens van dir a les persones que viuen soles, per saber com estan i redirigir les necessitats en que s’estiguin trobant. Hores d’ara, després de 15 dies encara no ens han facilitat fer-ho.
 • Punt del voluntariat. Hem preguntat si s’han posat en contacte amb les xarxes de suport, amb els Amics de la Gent Gran i si han donat indicacions o suport a les persones que estan confeccionant  mascaretes de manera altruista. Amb la informació que disposem, tot apunta a que no està essent possible coordinar les xarxes de suport existent i la capacitat de l’Ajuntament es limita a canalitzar els oferiments de voluntaris cap a les entitats i les diverses iniciatives ciutadanes.

 

Alimentació 

 • Menjadors socials. Ens hem interessat pel funcionament dels menjadors i no tenim novetats, esperem que se’ls estigui abastint de materials de protecció.
 • Beques menjador escoles de primària. Finalment hem pogut col·laborar dimecres en les trucades a les famílies citant-les per la recollida dijous de les targetes moneder corresponents a la beca menjador. Un 30% de les trucades no ha estat efectiva perquè no s’havien creuat prèviament les dades de contacte. Aixó ha significat un nou retard en fer efectiu aquests recurs del que ja eren beneficiàries. Hauran passat més de 10 dies en que no s’ha garantit la suficiència alimentària als menors becats.
 • Beca de menjador a les bressols i instituts. Hem volgut saber quin criteri s’havia adoptat per atendre els infants de les bressols i dels joves que tenen beca de menjador i com s’estava gestionant.
 • Rebost. Hem seguit el repartiment de la cistella amb la preocupació de si és suficient fer-ho cada 15 dies i com es pot compensar la mancança dels d’aliments que no contemplen, com ara els productes frescos. Que s’hagi fet en 3 punts de la ciutat i la col·laboració de nous voluntaris ha estat un encert.
 • Servei d'àpats a domicili. Hem demanat que s'ampliï el servei a més àpats diaris en previsió per atendre noves necessitats, a més de la gent gran que no pot anar  als centres de dia.
 • Beneficiaris de beca en règim de confinament/aïllament. Hem proposat que s’activin treballadors/es municipals que, amb l’adequada protecció puguin distribuir les targetes moneder, fer la compra o dur els àpats a domicili als beneficiaris d’aquests recursos i que no poden sortir a recollir-los.

 

Residencial i altres serveis bàsics

 • Complexes de gent gran. Hem preguntat per la suspensió de cobrament dels serveis als residents.
 • Centres residencials CIPO i ATENDIS. Hem volgut saber sobre les incidències de salut que es puguin estar donant i si el personal que hi treballa disposa dels materials de protecció .
 • Famílies allotjades en pensions. Les famílies que actualment estan ubicades en pensions i no tenen cuina ni possibilitats de gestionar àpats fora i que han d’estar confinades, hem proposat que se les inclogui directament en el servei d’àpats a domicili. -Dues setmane més tard continuem sense que s’activi la proposta.

 • Habitatges municipals. Hem tornat a qüestionar si s’ha donat les instruccions per aturar els cobraments de les quotes de lloguer dels habitatges, i també locals, des de Vimusa, també els de SBDLLoguer. De nou la resposta és que estan valorant fer una moratòria de les quotes d’abrils i prorratejar-les en els mesos posteriors. Tot i el que diuen, les instruccions continuen sense ser clares i adequades pel moment en que està la ciutadania.
 • Desnonaments. Des de la setmana passada que vam vetllar per l’aturada efectiva de tots els desnonaments. Efectivament els jutjats no actuen, ells es poden quedar a casa.
 • Subministraments. Mantenim que no es tallin els subministraments de CASSA i les altres empreses subministradores de consums bàsics (elèctriques i gasístiques). Hem aconseguit que es posi un comptador social provisional en un habitatge, gràcies a la informació per part de la xarxa popular.
 • Cobraments serveis municipals per avançat. Encara no ens diuen com faran el retorn de la part de quota cobrada al mes de març.
 • Servei de Mediació. Hem demanat que s’activi el servei de mediació com essencial per atendre possibles conflictes domèstics, en comunitats, …, fruit de les tensions que provoca estar en confinament i ampliar-ho a suport psicològic.

 

En l’àmbit SANITARI

 • Taulí. Hem tingut informacions des de diferents fonts ja que no tenim canal de  dades oficials a on adreçar-nos. Hem preguntat sobre les previsions d’usos d’espais i les derivacions a altres instal·lacions sanitàries i fins i tot hoteleres disponibles. Ens preocupa i molt els escenaris d’atenció a tota la població a la que s'atenen des del Taulí. Remarquem que les actuacions que es prenen en aquest àmbit es fan de manera directa des la conselleria de salut.
 • Materials de protecció individual EPI. Hem preguntat sobre les donacions que s’ha rebut i com s’han gestionat, fent constar que els serveis municipals (SAD, SMATSA, …) i altres com farmàcies sabem que els fan falta. També hem volgut saber sobre la distribució de materials des de Salut i des de l’Estat.
 • CAP. Arran de la pregunta sobre la reorganització dels centres d’atenció hem pogut veure com aquesta setmana s’ha anunciat l’atenció diferenciada per pediatria i adults. Ens preocupen els tancaments i l’afectació que suposa pel col·lectiu de la salut.
 • Servei atenció telefònica Salut. Reiterem les queixes sobre el funcionament del 061, que no et permet quedar en espera, et penja directament i no recull la trucada. Demanem que es faci algun tipus de pressió perquè se solucioni aquest dèficit telefònic i d’atenció a les persones,ja que genera molta angoixa i desconfiança.

 

En l’àmbit d’ALTRES SERVEIS ESSENCIALS

 • Servei de neteja i recollida de residus SMATSA. Insistim en fer un millor seguiment i que es prenguin les mesures que la plantilla reclama, preservant un torn de treballadors, no només de coordinadors, per possibles cobertures de baixes fruit del contagi d’un nombre significatiu de la plantilla, i que garanteixi així que el servei es pugui seguir prestant. Volem saber l’estat de la plantilla, si hi ha afectacions pel covid-19. Seguim rebent queixes dels treballadors i treballadores per mancança de material de protecció i desinfectant i per manca de neteja adequada de les instal·lacions i vestidors,. Cal que aquells que facin tasques de desinfecció tinguin la formació necessària i l’equipació adequada.  Cal ajustar la organització de les tasques diàries per atendre noves necessitats, adequar l’escombrat de carrers i la recollida allà on no sigui tan necessàries en tant que no hi ha gairebé desplaçaments de vianants ni activitat comercial i hostelera. Estem alerta davant d’una possible amenaça d’ERTE ja que aquest servei com essencial no ha de veure reduïda la seva facturació mensual i així ho hem traslladat a govern.
 • Funerària Torra. Hem demanat quin és el circuit d’atenció a les famílies que pateixin una pèrdua per covid-19 en aquests moments, donades les limitacions preventives  de mobilitat, de comiat i qualsevol informació que serveixi per alleugerir una situació tant delicada i dolosa. Hem advertit sobre la notícia de possibles sobrecostos en materials d’enterrament per garantir que a Sabadell no passi.

 

En l’àmbit de la GARANTIA dels DRETS LABORALS

D’entrada la màxima preocupació és com s’estan concretant els serveis essencials pel que fa als serveis municipals contractats a empreses. No ho acabem d’entendre, ni sabem a quin nivell s’estan garantint i com es pagaran. Hem preguntat si es pagarà 100% de la facturació que ja estava prevista al pressupost o es faran reduccions en els pagaments. Ens preocupa que si es fan reduccions sigui motiu d’ERTOs i per tant l’afectació als treballadors i treballadores d’una activitat que considerem són serveis públics; tot i que gestionats de manera privada no volem deixar de considerar-los treballadors municipals a efectes de funció.

Organismes Municipals

 • Teletreball municipal. Ens hem interessat pel funcionament del teletreball i com s’han resolt les dificultats tècniques per fer-lo efectiu. També hem preguntat per l’estat de la plantilla municipal, si hi ha casos de possibles positius, en quins serveis i com s’està gestionant la part presencial de treball sobretot en alguns departaments més exposats al contacte.
 • Treballadores i voluntariat. Hem fet saber que hi ha personal que no pot fer teletreball efectiu perquè pel tipus de feina és impossible i que no se’ls té en compte a l’hora de fer gestions, trucades, que podrien alleugerir la feina al personal que està als serveis considerats essencials. Comptar amb els representants de totes les seccions sindicals és imprescindible en aquests moments per detectar opcions de millora.
 • Empreses municipals. S’ha preguntat per les incidències laborals sobre les empreses municipals. Sabem que el Centre d’Empreses de Can Roqueta continua obert amb moviment d’empreses.S’ha preguntat sobre la necessitat que continuï treballant-hi el conserge. Amb quina previsió es farà? Sense resposta a data d’avui.
 • Comitè treballadors Ajuntament. Es manté el contacte amb sindicats presents al Comitè de l’Ajuntament per recollir impressions i anar valorant impacte i mesures.
 • Promoció Econòmica. Cal promoure les xarxes de suport a les treballadores i informació de totes les ajudes i els drets de treballadors, autònoms i empreses, realment efectives.

 

Empreses contractades

  • Empreses externes. En el conjunt de les empreses contractades per realitzar serveis municipals, estem fent seguiment de les situacions d’acomiadaments, suspensions, ERTOs, i reclamant el manteniment de la despesa de facturació prevista per evitar afectacions sobre la plantilla, ens ha arribat alguna de rescissió de contractes de serveis que afecten a treballadors i treballadores.
  • Obres via pública. Tot i que se’ns va comunicar que s’aturaven les obres a la via pública, excepte aquelles que pel seu estat poguessin ser un perill si es deixaven aturades, continuem comprovant que algunes segueixen treballant i per tant es fa cas omís a la instrucció. Hem seguit reclamant l’aturada.
  • Serveis de Jardineria externalitzats. Hem constatat que hi ha personal de l’empresa de jardinera Ambitec-Sorigué fent tasques de tallar la gespa (tasques no essencials), sense equips de protecció. Tot i l’explicació que és per evitar plagues, algunes de les actuacions no s’adiuen al raonament.

 

 • Servei de Neteja equipaments externalitzat. El govern ens comenta que s’està mirant de redistribuïr les treballadores en altres espais que tenim oberts o amb personal treballant, per tal d'evitar que l'empresa acabi fent un ERTO i perquè fan tasques d'higienització d’espais. 

 

 

GESTIÓ òrgans decisió de l’Ajuntament

 • Hem insistit en dotar-nos d’espais formals online de decisió compartint la nota informativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública referent a la llei 40/2015, que dona indicacions per garantir el funcionament democràtic dels òrgans de govern de manera telemàtica, per l’exercici del dret a la participació política dels electes i poder adoptar acords durant l’estat d’alarma.
 • Ens sumem a la proposta de crear un grup de treball per definir les línies a què destinar el superàvit municipal i el fons de contingència, amb tots els grups municipals atenent a la situació d’emergència social que esdevindrà de la crisi del covid-19. La resposta del govern segueix essent que ho valorarà i ja dirà.
 • Hem denunciat com el govern PSC fa un ús partidista de la imatge corporativa en la campanya “Queda’t a casa” i hem reclamat que es cenyeixi al manual d’imatge corporativa aprovat. Malgrat la demanda, la campanya municipal s’ha mantingut seguint la imatge pròpia del PSC.
 • Ens hem manifestat contraris a la presència de l’exèrcit per fer neteja, ja que tenim una empresa i altres alternatives que ho poden fer sense militaritzar la ciutat, no ens agrada que es faci servir un llenguatge bèl·lic per gestionar la situació i hem volgut que desmentissin que l’exèrcit farà actuacions sanitàries per indicacions de l’alcaldessa, ja que les decisions en l'àmbit de salut es prenen des de la conselleria.
 • Hem denunciat un twit fet per la representant de VOX a Sabadell al qual se li ha donat resposta. En aquests moments i sempre continua la lluita antifeixista. Ni a Sabadell ni enlloc! Fora feixistes dels nostres barris!

 

Aquest és el resum de la segona setmana en que ja no toca restar a l’espera per veure com avança tot. Toca posar en marxa accions contundents ara i mig termini, per donar resposta a totes i cadascuna de les necessitats, per sortir més enfortides que mai d’aquesta crisi.

És temps de revisió col·lectiva del sistema que ens ha portat fins aquí, de reflexionar i treure conclusions que orientin les nostres lluites futures.

Per aquests dies us recomanem que mireu i participeu del projecte formatiu L’Esquerda que han activat per xarxes les companyes d’Arran. És un cicle de xerrades en directe durant el confinament del Coronavirus als Països Catalans. Com afecta la crisi del #Covid19 a la classe treballadora i el conjunt de les classes populars? En un context de sistema capitalista col·lapsat, quines conseqüències tindrà el coronavirus en l'economia? S'està produint una onada d'acomiadaments massius, ERO, vulneració de drets laborals bàsics...Com podem fer-li front?

Podeu accedir a les xerrades a través del canal del Youtube.

Ara és el moment de mantenir-nos en comunicació, activant els suports i enfortint les xarxes  populars. La Crida per Sabadell, totes les que en formem part i sobretot el Grup Municipal, la Mesa i el Secretariat estem actives i atentes a tot allò que ens vulgueu fer arribar.