Aquesta Zona de Baixes Emissions (ZBE) s’hauria d’inscriure en el marc d’una estratègia comarcal per a la reducció de la contaminació de l’aire

 

La Crida proposa la implantació d’una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat Sabadell com una mesura urgent i d’oportunitat. Cal avançar-ne la definició i implantació per tal d’evitar el repunt als nivells de contaminació ambiental previs al confinament. És essencial  aprofitar l’excepcional situació de baixa contaminació atmosfèrica actual, la poca mobilitat i la possibilitat d'incorporar nous hàbits ara que hem après la lliçó del que és una situació d'emergència.

Les diferents fases de desescalament permeten implantar mesures progressives que afavoreixin un model de mobilitat més respectuós ambientalment, socialment i més segur. Cal prorrogar aquesta excepcionalitat ambiental definint i executant de forma urgent la zona de baixes emissions a Sabadell.

A aquesta mesura s’hi han d’acompanyar altres actuacions de reforç del transport públic, propostes com les que fèiem ja des de la Crida respecte la transformació de l’Eix central per a vianants així com les propostes presentades aquests dies per diverses entitats de la ciutat vinculades a la defensa de l’espai públic i els modes de transport més sostenibles.

 

La ZBE de Sabadell és una mesura clau per reduir la contaminació

La implantació d’una Zona de Baixes Emissions, com la que ha entrat en vigor a Barcelona des de l'1 de gener de 2020, és una de les mesures de major impacte per millorar la qualitat de l'aire. En el cas de Sabadell cal que s'emprengui de forma coordinada amb els municipis propers a escala comarcal.

L’àmbit d’aquesta ZBE s’hauria de delimitar en funció dels majors valors de contaminació detectats en el marc del estudis del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Aquests actualment ens diuen que és essencial actuar en l’àmbit intern de la Gran Via i zona centre, però cal seguir treballant en aquesta delimitació perquè tingui efectes sobre el conjunt de la ciutat.

 

Mantenir els efectes ambientals del confinament

En les darreres setmanes el trànsit s’ha reduït en un 64% a Sabadell, fet que ha produït una reducció superior al 50% en els nivells de contaminació per diòxid de nitrogen NO2 amb nivells en hora punta que no van arribar en cap cas als 20 ug/m3, que en algun moment s’arribarien a triplicar. Els nivells d’emissió de les partícules de menys de 10 micròmetres (PM10) haurien baixat també en aquest context un 23%. A més de la reducció de la contaminació per soroll, sobre el qual no es disposa de dades concretes.

Ens trobem enmig de dues emergències que es retroalimenten, la sanitària i la climàtica, ja que la contaminació a les ciutats té efectes molt importants sobre la salut que agreugen els efectes d’altres malalties. Per això és molt important evitar que quan sortim de la crisi sanitària es vulguin recuperar les pautes de mobilitat, associades al model econòmic productiu que ha portat a la situació d’emergència climàtica i als nivells de contaminació previs a la crisi.