Article anterior de Virginia Domínguez: "Funerària, una concessió contrària al servei públic"

Rèplica de Xavier Pons (Torra SA): "Funerària, concessió bolcada al servei públic"

Article d'opinió de Virginia Domínguez, membre de l'Entesa i de la Crida per Sabadell

Virgínia DominguezEl passat dia 23 el Sr. Xavier Pons Torra, gerent de l’empresa Torra S.A., en un to un punt crispat per un article meu d’uns dies abans, intentava desacreditar la meva afirmació sobre els incompliments que havia fet la seva empresa en dues concessions municipals.

Tanmateix, el meu article es basava en dades objectives, que formen part d’actes administratius i que ara exposaré perquè els lectors i lectores puguin treure les seves pròpies conclusions davant de les paraules del Sr.Torra que m’acusava de fer “dues afirmacions falses: que presta serveis no autoritzats per l’Ajuntament i que no ha realitzat les inversions compromeses”.

Òbviament el Sr. Torra fa trampa, perquè en el meu article jo afirmava que Torra havia fet aquests dos incompliments en el passat i en cap cas parlava d’incompliments actuals, que desconec per complet si encara s’estan produint.

En primer lloc, em referia a l’expedient per a la regularització de serveis amb caràcter complementari que va iniciar la Regidora de Salut de l’encara govern del PSC en data 12 de març de 2014, mitjançant el decret 2530, i que es va resoldre en el ple municipal del 7 d’octubre de 2014 un cop es va comprovar que l’únic servei que havia estat regularitzat era el de venda de flors, malgrat els articles 49 i 54 del Plec de condicions que regia la concessió especificaven que calia l’autorització expressa de l’Ajuntament en cas de prestació de serveis complementaris.

Per tant, els serveis complementaris prestats durant 25 anys, des de 1989 fins 2014, haurien hagut d’estar sotmesos a un cànon de l’1,5%, diners que en la meva opinió s’haurien hagut de reclamar a la concessionària mitjançant un expedient de reclamació, que ignoro si la regidora del PSC va tramitar tal com consta a l’acta que va dir al Ple municipal del 7 d’octubre de 2014.

I en aquest sentit, en l’única cosa que he de donar la raó al Sr. Torra és en el fet que el govern municipal també va tenir una responsabilitat important en aquest incompliment, atès que si bé la concessionària tenia l’obligació de comunicar-ho a l’Ajuntament per a la seva acceptació, és innegable que l’Administració municipal hauria hagut de fer el seguiment adequat de la concessió per detectar l’existència de serveis complementaris.

En segon lloc, al meu article afirmava que la concessionària havia incomplert els compromisos d’inversió que determinava el plec de clàusules de la concessió del Cementiri municipal, perquè els anys 2010 i 2011 haurien hagut d’invertir 4,5 milions d’euros i no ho van fer fins el 2012 i 2013 quan van dedicar-hi menys de 3 milions.

Concretant una mica les dades, d’acord amb els plecs, que no oblidem que en definitiva són el contracte que té la concessionària, en el bienni 2010-2011, Torra havia d’executar obres per valor de 4.569.611,61 € en els següents conceptes: rehabilitació de la capella, pavimentació i millora d’elements urbans, configuració del vial interior, zona d’aparcament i anul·lació de la carretera interior.

De tot això, en data 3 d’abril de 2013, segon afirmava el Tinent d’alcalde de Presidència i Serveis a les Persones en resposta a una petició que jo li havia adreçat uns dies abans, únicament s’havien executat durant els anys 2010 i 2011 els treballs previs d’execució de les bases del camí principal per un valor total de 91.715,77 €, que no es van liquidar fins el febrer de 2013. És a dir, segons la informació oficial facilitada en el seu moment pel govern municipal, Torra va executar durant els anys 2010 i 2011 tan sols el 2% de la inversió prevista per a aquest bienni.

D’altra banda, segons la informació facilitada en la mateixa comunicació i per la regidora de Salut al ple municipal del 3 de desembre de 2013, durant els anys 2012 i 2013 es van executar 22.000 € per rehabilitar la capella, 588.351 € per la pavimentació i millora dels elements urbans del cementiri, 558.313 € en concepte de reordenació de la carretera del mig i construcció de nous nínxols, 245.493 € més per a una altra fase de nínxols i 1.388.615 € per a l’aparcament. Aquestes obres, que s’haurien hagut d’executar en la seva totalitat al bienni 2010-2011 sumen 2.802.772 €.

Aquesta és la realitat de les xifres, totes provinents d’informació oficial. Ara, qui vulgui, que tregui les seves pròpies conclusions.