La inversió municipal per urbanitzar aquest espai puja a 2.094.577, 92 €, que corresponen a 1.148.707 € la primera fase i 945.870,92 €, la segona

 

Després de 20 anys de reivindicació veïnal, el passat dissabte es va obrir al veïnat la plaça d’Espanya, després que s’hi hagi construït la nova estació Sabadell Nord de FGC (i la connexió amb l'estació de Renfe) i un cop acabades les dues fases d’obres per urbanitzar-la.

Segons Maties Serracant, alcalde de Sabadell, "amb aquest nou disseny, la plaça d’Espanya connectarà quatre barris però també Sabadell amb Barcelona i el Vallès gràcies al tren. En els propers temps es veurà com queda aquest jardí innovador en l’ús de l'aigua i de l'energia, que forma part de l'eix de ponent i que connecta els dos parcs més grans de Sabadell, el de Catalunya i el del Nord."

La primera fase d’urbanització de la plaça es va acabar el 20 de gener de 2016 i va permetre urbanitzar tot el sector nord-oest, amb l’accés a l’estació Sabadell Nord de Renfe. L’actuació va permetre passar d’una plaça amb una anella viària circular a la configuració excèntrica, de tal manera que l’espai verd es troba annexat a la vorera nord-oest. Més endavant, a l’estiu del 2017 va veure la llum la nova estació de FGC, que ha ajudat a unir el sud amb el nord de Sabadell amb transport públic soterrat, fent més fàcil la mobilitat interna i cap a Barcelona.

Les obres de la 2a fase van començar al novembre del 2017 i han durant 1 any. L’obra civil va finalitzar després de l’estiu i el procés de plantació de tot l’arbrat i verd de la nova plaça acaba ara.

La nova plaça és un jardí en ple centre de la ciutat, a la unió de barris altament densificats, que necessitaven aquest pulmó verd i un nou espai d’estada. A més és una gran porta d’entrada a una de les estacions més importants de la ciutat, amb l’intercanviador entre els FGC i els trens de Rodalies.

 

Una plaça amb més de 60 espècies arbòries

La plaça d’Espanya té una superfície total de 24.898 m2. La segona fase de les obres ha intervingut en 9.458 m2, dels quals hi ha 5.168 m2 de superfícies noves enjardinades i 4.290 m2 que queden pavimentades.

La urbanització ha tingut en compte apostar per la biodiversitat de la zona i, en segon lloc, que l'aigua de pluja no vagi a parar a la claveguera sinó al subsòl, motiu pel qual la plaça té ara forma de conca. D’altra banda, les més de seixanta espècies que s’hi ha plantat són molt diverses i floriran en diferents moments de l’any. Inclou unes quantes. A més, tots els bancs s’han fet amb una pedra que està relacionada amb el conglomerat propi de la muntanya de Sant Llorenç del Munt.