Li reclama que «retiri el suport còmplice al Marroc en l’ocupació del territori del Sàhara», i insta el regne alauita a complir «els acords internacionals que reclamen la resolució pacífica del conflicte amb el dret d’autodeterminació

Nani Valero: "El nostre màxim compromís en la defensa del dret a l’autodeterminació del poble Sahrauí. Sabadell ha sigut, és i ha de seguir sent amb el poble sahrauí i el seu dret a l'autodeterminació."

 

Els grups municipals d’Esquerra Republicana i de la Crida per Sabadell a l’Ajuntament de Sabadell i la regidora no adscrita Marta Morell presentaran conjuntament una moció «a favor del dret d’autodeterminació del poble sahrauí» al Ple de dimarts 5 d’abril. La moció proposa que l’Ajuntament de Sabadell «exigeixi» al govern espanyol «que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d’autonomia» per a l’excolònia i «retiri el suport còmplice al Marroc en l’ocupació del territori del Sàhara». El text, a més, planteja que el consistori sabadellenc insti el regne alauita que «compleixi els acords internacionals que reclamen la resolució pacífica del conflicte mitjançant el dret d’autodeterminació perquè el poble sahrauí pugui decidir lliurement si vol ser independent o no».

 

Suport institucional al Sàhara

Si s’aprova, la moció conjunta també compromet l’Ajuntament de Sabadell a «donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en aquest sentit»; particularment, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), i fent costat a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí (ACAPS).

 

La proposta insta el Parlament a constituir l’Intergrup per la Pau la Llibertat al Sàhara, encara no creat en la legislatura actual, «perquè Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l’hora de fer arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble sahrauí.

 

El text, finalment, demana als governs català i espanyol, a les institucions europees i a l’ONU que promoguin de manera activa «un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO), i, que, alhora vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la presa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del regne del Marroc», i «facin totes les gestions perquè s’alliberin els activistes sahrauís presos».

El portaveu d’Esquerra Republicana, Gabriel Fernàndez, ha afirmat: «Cal defensar el dret fonamental a l’autodeterminació dels pobles a tot arreu. I els partits i les persones que fem política hem de complir els compromisos explicitats als programes electorals. Sabadell i el seu Ajuntament tenim una història de compromís en la lluita per l’autodeterminació de poble sahrauí que no estem disposats a abandonar digui el que digui el senyor Pedro Sánchez. Nosaltres no ens hem mogut d’on érem i som. Considerant aquest consens històric inequívoc de la ciutat, confiem que la majoria dels grups donaran suport a aquesta moció al Ple de dimarts».

La portaveu del grup municipal de la Crida per Sabadell, Nani Valero, ha apuntat: «El nostre màxim compromís en la defensa del dret a l’autodeterminació del poble xahrauí, abandonat en un conflicte des de fa 46 anys, agreujat arran dels greus incompliments dels acords internacionals per part dels regnes d’Espanya i del Marroc. Alhora, manifestem agraïment i reconeixement cap a les entitats, persones i institucions que, davant d’aquests fets, han posat en marxa mecanismes de cooperació i solidaritat com són les Vacances en Pau per a infants i el suport a través de l’Agermanament de Sabadell amb l’Argub de fa més de 30 anys. Sabadell ha sigut, és i ha de seguir sent amb el poble sahrauí i el seu dret a l'autodeterminació».

La regidora no adscrita Marta Morell ha explicat: «La decisió del govern d’Espanya de donar suport al projecte d’autonomia del Marroc és inacceptable,perquè entra en contradicció flagrant amb la resolució 690, del 1991, de Nacions Unides, favorable a un referèndum de lliure determinació, i també amb la resolució 2285, de 2016, que interpel·la les parts a començar les negociacions per a fer efectiu el referèndum. Som una ciutat agermanada amb l’Argub, els nostres vincles amb el poble sahrauí són molt estrets i ens sentim obligades a mostrar, un cop més, el compromís i la solidaritat de Sabadell amb les i els sahrauís».