Els recursos dels diferents serveis que integren l’Àrea sumen aquest any 7,2 M€ més que l’any 2015, quan es va iniciar el mandat

L’Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica disposarà aquest 2018 d’un pressupost superior als 39,3 milions, incloent les regidories d’Educació, Cultura, Salut, Treball i Empresa i Drets Civils i Gènere. D’aquesta manera, els recursos dels diferents serveis que integren l’Àrea sumen aquest any 7,2 M€ més que l’any 2015, quan es va iniciar el mandat. Els serveis de l’Àrea disposaran globalment, doncs, d’un 22% més de pressupost que fa tres anys per a la defensa i protecció de drets.

 

Drets Civils i Gènere

Amb un pressupost global de més de 3 M€, es continuarà esmerçant esforços per la defensa de drets en matèria de Joventut, Gènere, Feminismes i LGBTI, Diversitat, Nova Ciutadania, Acollida i Cooperació. En aquest marc, i entre els projectes emblemàtics d’aquest 2018, s’abordarà la redacció del nou Pla de Gènere i del nou Pla de Cooperació, que ha de marcar l’actuació municipal en aquestes matèries per als propers anys. Així mateix, la planificació pressupostària permetrà incrementar de 49 a 60 hores/setmana el servei de psicologia del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), la qual cosa permetrà augmentar les hores d’atenció a les persones usuàries.

D’altra banda, tal com ha explicat la regidora, Míriam Ferràndiz, “l’any passat vam elaborar el Pla de Joventut, en el qual es contemplen diversos temes que enguany desenvoluparem”. En aquest marc durant el 2018 es redefiniran, mitjançant un procés participatiu, els usos del local per a joves del carrer dels Emprius. A la reforma que s’hi porti a terme es destinaran 20.000 €. Encara en matèria de Joventut, s’incrementaran en un 84% les subvencions a les entitats d’aquest àmbit, passant de 10.300 a 19.000 €.

Així mateix, Sabadell continuarà endavant amb el seu compromís inequívoc com a Ciutat Refugi.

 

Educació

El desplegament del Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu (Pla Eqxit) serà el principal objectiu de la Regidoria d’Educació, que comptarà amb un pressupost total de més de 15 M€. Així, s’abordaran diverses mesures de lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur, avançant en la diagnosi sobre la situació real de la ciutat en aquests àmbits i plantejant accions de resposta concretes. Així mateix, s’avançarà en l’equitat en l’accés als recursos educatius, prioritzant les situacions més desafavorides. Per exemple, s’incrementaran en un 11% les subvencions als esplais per afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés al lleure educatiu i en un 24% els ajuts a les AMPA per a l’organització d’activitats extraescolars.

Entre les actuacions d’aquest 2018, destaca la nova seu de l’Escola Municipal de Música del Sud –que es construirà al Centre Cívic de Sant Oleguer–, la nova pista esportiva de l’Escola Virolet i el manteniment de diferents centres.

 

Treball i Empresa

Amb un pressupost superior als 10,6 M€. A més d’augmentar l’activitat, es posaran en marxa nous projectes, entre els quals destaquen la renovació de l’Escola de Restauració, ubicada al Vapor Llonch, amb l’aposta per un model molt més pedagògic. També s’iniciaran els treballs d’adequació de la Granja del Pas –al Parc Central del Vallès– i s’establirà un nou acord de col·laboració amb el Gremi d’Instal·ladors per crear-hi un centre formatiu de referència a Catalunya sobre Energies Renovables i Eficiència Energètica.

En paral·lel, s’espera poder incidir més en la millora del polígon d’activitat econòmica de Can Roqueta en cas que resulti favorable l’acceptació d’una subvenció que es presentarà a la Diputació de Barcelona per executar un Pla Integral de modernització d’aquest polígon de la ciutat. Durant 2018 es preveu, així mateix, elaborar i concretar l’Estratègia Territorial d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic pels Municipis de la Conca del Riu Ripoll i la Riera de Caldes (CRIRC). Un total de 14 municipis ja van signar a l’abril, la “Declaració de Can Roqueta”, amb la qual es segellava una aliança per fer front a reptes comuns i impulsar un canvi de relació amb el SOC.

 

Cultura

Els diferents recursos i serveis de la Regidoria de Cultura comptaran aquest 2018 amb un pressupost global de 8,4 M€. Entre les múltiples accions que s’impulsaran, s’abordarà la planificació de la xarxa de biblioteques municipals (BiMS), amb el Nou Pla de Biblioteques, la constitució de la Comissió de Lectura Pública i la modernització d’instal·lacions. Així mateix, en l’àmbit de recursos humans de les BIMS, es treballarà per la recuperació gradual de la plantilla.

Pel que fa al Patrimoni i a l’Organisme de Museus Municipals i Arxiu Històric (OAMA), es milloraran els espais i s’abordarà el Pla de Museus.

En cultura popular, es consolidaran els relats i la millora de la programació de Nadal i Festa Major i es continuarà treballant per millorar la programació dels teatres municipals. Alhora s’apostarà pels programes territorials que potenciïn l’equitat en l’accés a l’oferta cultural. També es portarà a terme un estudi participatiu sobre l’oferta de música en viu.

D’altra banda, cal remarcar l’esforç en el suport a les entitats. Així, es revisarà la política d’ajuts i es vetllarà per la recuperació gradual de les línies de subvenció. També s’aprofundirà en la millora de la gestió de les festes majors de barri, incrementant en aquest cas les subvencions en un 32% respecte a l’any passat (amb un augment de 17.000 €).

 

Salut

Amb un pressupost de pràcticament 1,8 M€, la Regidoria de Salut continuarà treballant per la promoció d’estils de vida saludables i la protecció de la salut entre la ciutadania. En aquest marc, es consolidarà el nou Servei d’Assessorament i Informació de Drogues (SAID), que s’ha posat en marxa recentment, avançant en la seva implantació al territori. Així mateix, aquest 2018 es celebrarà la segona edició del Fòrum de Salut, com a espai col·laboratiu i de participació. En aquest segon Fòrum s’abordarà l’alimentació saludable com a tema central. Precisament, en relació amb el Fòrum, enguany es presentarà el primer informe de salut infantil, elaborat en el marc del projecte INMA (Infància i Medi Ambient).

També aquest 2018 serà clau en el desenvolupament del projecte Sabadell, Ciutat Cardioprotegida, amb la instal·lació de més desfibril·ladors a la ciutat i noves actuacions de sensibilització i de formació a la ciutadania. Així mateix, es millorarà el Laboratori Municipal, amb una inversió de 10.000 €.

Al marge de les actuacions de competència plenament municipal, l’Ajuntament continuarà vetllant per la qualitat dels serveis sanitaris a la ciutat.

D’altra banda, continuaran les millores al Cementiri Municipal, que aquest 2018 tindrà un nou Reglament per adaptar-se més a les necessitats actuals. Així mateix, es definirà el nou espai per a cendres de l’equipament.

Més informació