Així ho ha aprovat la Junta de Govern, amb un pressupost de gairebé 150 mil euros sorgit del procés participatiu Construint Ciutat

 

La Junta de Govern ha aprovat inicialment aquest octubre el projecte per substituir una part de l’aparcament que hi ha al costat del Vapor Turull i transformar-la en un espai lúdic d’ús públic. Aquesta proposta sorgeix del Construint Ciutat 2017 i té un pressupost de 149.998,70 €.

L’objectiu és instal·lar-hi diversos jocs infantils –disposats sobre un sorral com a paviment de seguretat– i una pèrgola metàl·lica habilitant un espai d’ombra i de descans. S’hi construirà també un escenari fix, d’uns de 8 x 4 m, amb una alçària d’uns 20-25 cm. L’actuació es complementarà amb uns bancs.

Pel que fa a la jardineria, s’hi plantaran 12 lledoners i es crearà un parterre amb xarxa de reg. Es preveu també ampliar-hi els elements d’enllumenat. I, per separar la zona d’aparcament de la zona lúdica, es col·locarà una tanca d’alçària 2m amb tela metàl·lica.

El nou espai disposarà de tres entrades diferents: des del carrer de la Creueta, des del carrer de Sant Josep i un tercera d’intermèdia entre aquestes dues.