L’Ajuntament ha posat en marxa, per segon any consecutiu, el portal del Servei Comunitari adreçat bàsicament als equips de direcció i als docents dels centres educatius

 

El Servei Comunitari serà una activitat obligatòria per als estudiants de 3r o 4t d’ESO a partir del curs 2019-2020. Per això l’Ajuntament ha posat en marxa, per segon any consecutiu, el portal del Servei Comunitari, adreçat bàsicament als equips de direcció i als docents dels centres educatius. El portal inclou més d’una trentena de propostes que són possibles gràcies a la implicació de 28 entitats de la ciutat, així com serveis municipals.

Amb el Servei Comunitari, l’alumnat desenvolupa el seu compromís cívic, formant-se en un àmbit per després actuar en el seu entorn més proper, amb l’objectiu de millorar-lo. Les activitats del portal volen facilitar que els centres de secundària puguin preparar millor el projecte pedagògic que va lligat al desenvolupament del Servei i que l’alumnat pugui començar a realitzar-lo, fins i tot abans que aquest esdevingui obligatori.

Els projectes del portal web es basen en la metodologia d’Aprenentatge Servei (ApS), a través del qual els joves adquireixen coneixements segons les necessitats existents en la seva realitat més propera i després els apliquen en aquest mateix entorn, tot exercint com a ciutadans actius i oferint un servei a la comunitat.

A partir de les propostes del portal, els equips directius dels centres educatius treballen un projecte pedagògic que han de presentar davant la Generalitat. En aquest sentit, tant l’Ajuntament com l’administració de Catalunya –per mitjà del Centre Recursos Pedagògics (CRP)– treballen per donar suport als centres: el CRP realitza la formació del professorat i la coordinació general del Servei Comunitari, mentre que l’Ajuntament actua com a promotor i pont amb les entitats i serveis municipals per facilitar propostes educatives en coordinació amb els diferents agents de la ciutat.

Partint de la base que el Servei Comunitari es pot ubicar en qualsevol matèria o matèries del currículum, el catàleg de projectes del portal és molt variat i està dividit en 10 àmbits: Acompanyament i suport a l’escolarització; Projectes d’intercanvi generacional; de Lleure; Medi Ambient; de Participació Ciutadana; relacionats amb el Patrimoni Cultural; de Preservació i manteniment del medi urbà; de Solidaritat i Cooperació; de Promoció de la Salut i l’Esport, i de Suport a necessitats bàsiques.

Així mateix, hi ha 5 perfils de destinataris, és a dir, de col·lectius o espais que es beneficiarien de les accions desenvolupades per l’alumnat: col·lectius vulnerables; gent gran; infants i joves; públic en general, i espai físic. Finalment, cal destacar que aquest curs entre les activitats n’hi ha 5 novetats respecte de la proposta de l’any passat.