Aquesta Auditoria Ciutadana pretén ser, d’una banda, una eina més d’apoderament social de la ciutadania i, d’una altra, un mecanisme de control ciutadà permanent per tal de millorar la gestió pública.

CV26oGOWoAA9Vt5.jpg largeAmb l’objectiu d’elaborar una diagnosi de la ciutat i incorporar propostes de canvi que millorin la gestió pública i les línies de treball d’aquest govern, l’Ajuntament de Sabadell inicia un procés de participació ciutadana per conèixer la percepció que la població té de la corporació i, alhora, saber com milloraria tot allò que creu canviable.

Aquest procés analitzarà els darrers dos mandats municipals (8 anys) i farà l’incís en tres aspectes concrets: relació de la institució amb la població; rendició de comptes i gestió dels recursos municipals; i altres temes concrets que la ciutat consideri importants, així com les propostes de millora.

El primer pas a fer és la creació d’una comissió de seguiment formada per especialistes de l’àmbit de l’administració pública, així com de ciutadans i ciutadanes que vulguin col·laborar-hi. Al mateix temps, aquesta es reunirà en les pròximes setmanes per començar a definir el calendari de treball i seguiment del procés.

En paraules de la regidora de Participació de l’Ajuntament, Glòria Rubio: “l’Auditoria Ciutadana és un pas molt important en el nostre compromís de transparència, volem aconseguir un ajuntament totalment obert a la participació real, d'acord amb el model de gestió pública en el qual creiem. L’auditoria ens mostrarà la percepció que té la ciutadania sobre les pràctiques que s’han dut a terme els darrers anys i, alhora ens permetrà millorar i decidir entre tots i totes cap on volem anar”.