Malgrat celebrar la posada en funcionament de l'estació remodelada, cap representant del Govern de la ciutat ha assistit a la visita del secretari d’Estat d’Infraestructures a l’acte de l'estació de Sabadell Centre de Renfe

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

1. El Govern de la ciutat vol mostrar la seva absoluta disconformitat davant la visita a Sabadell del secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, amb motiu de la finalització de les obres de reforma de l’estació de Sabadell Centre de Renfe.

2. El Govern manifesta de forma rotunda el desacord amb la presència a actes públics a la ciutat dels representants del govern d’excepció com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 i davant l’empresonament dels representants legítims del Govern de la Generalitat i la societat catalana.

3. L’adaptació de l’estació Sabadell Centre per evitar les barreres arquitectòniques és una llarga reivindicació de la ciutat, que s’ha exigit des de diferents entitats i col·lectius durant vint anys i que finalment s’ha fet realitat a partir de l’exigència i el seguiment fet pel Govern municipal des de l’inici del mandat. El Govern celebra que la ciutadania pugui ja disposar d’una estació amb accessibilitat universal i en les proeres setmanes prepararà un acte per celebrar-ho amb el conjunt de la ciutadania.

4. L’Ajuntament de Sabadell ha denunciat nombroses vegades tant la manca d’inversió històrica i l’incompliment sistemàtic de la planificació de Renfe, així com les afectacions que ha provocat l’allargament en els terminis d’execució d’aquesta obra. La ciutat i la comarca encara tenen altres mancances històriques ni tan sols planificades, com ara la nova estació a Can Llong, que donaria servei a una altra zona de la ciutat, o la línia R8.

5. El Govern de la ciutat defensa la llibertat d’expressió, tal com avui mateix també ha manifestat la Junta de Portaveus amb l’aprovació d’una proposició, i comparteix el rebuig expressat per la ciutadania davant l’assistència de representants del govern de l’Estat és una mostra més de l'exercici de la llibertat d’expressió.