La redacció d’un nou Pla de Mobilitat Urbana és un dels reptes importants del mandat

carril-bici-laredoArran de la reunió convocada ahir per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat en relació a la problemàtica de la qualitat de l'aire a l'Àrea metropolitana de Barcelona, el govern municipal vol mostrar el seu ferm compromís amb la reducció de la contaminació a la ciutat.

El govern assumeix el repte de millorar la qualitat de l'aire a la Sabadell com una oportunitat per reforçar polítiques de canvi de model de mobilitat, i per tant, d'emissions difoses i d'augment de qualitat de vida, atès que el problema de la qualitat de l'aire és també un problema de salut pública.

En paraules del tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, “augmentarem l'esforç dedicat a avançar cap a la mobilitat sostenible, a través de la redacció i el desenvolupament d’un nou Pla de Mobilitat Urbana més ambiciós. En aquesta mateixa línia, els propers mesos portarem a debat i aprovació el nou Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES), que ha de ser també un dels pilars del nou Pla de Millora de la Qualitat Urbana de Sabadell, tots ells amb horitzó a l’any 2020”.

L’Ajuntament de Sabadell necessitarà l'estreta col·laboració i coordinació de l'administració regional competent, la Generalitat de Catalunya, així com un treball en xarxa amb la resta de municipis metropolitans afectats. El govern municipal sol·licitarà més recursos per al desenvolupament del Pla de Mobilitat així com per polítiques actives, coherents i efectives per a la millora de la qualitat de l'aire, especialment pel que fa al trànsit privat particular, en la promoció d'un canvi modal i el foment del transport públic interurbà.