El Reglament té l'objectiu de potenciar i facilitar al teixit associatiu, la millora de la gestió dels locals municipals amb criteris de transparència i d’equitat i, alhora, posar en valor l’associacionisme de la ciutat

Cdv0UCzWEAI3A3J.jpg_largeL’equip de govern ha decidit impulsar la redacció d’un Reglament de cessió de locals municipals a les entitats i col·lectius amb criteris objectius i públics, que evitin el clientelisme i l’arbitrarietat ja que, actualment, el Govern s’ha trobat en una situació molt diversa de cessions de locals segons l’entitat a qui es cedia. Són 83 les cessions que estan afectades pel desenvolupament d’aquest nou reglament. Són locals cedits en condicions precàries, cessions caducades i no renovades, espais amb instal·lacions inadequades i manca de manteniment, diferències en les condicions d’ús, consums i manteniments. Amb el reglament, la finalitat serà resoldre aquest ventall de situacions desiguals entre les entitats.

Aquest fet ha comportat que el Govern estigui treballant per tal de regularitzar tots aquests espais i recuperar la confiança de les entitats per tal de millorar les igualtats entre totes. Alhora des de Patrimoni, Participació i les regidories que treballen amb les entitats de cada àmbit s’estan analitzant totes les cessions dutes a terme a entitats, fent visites d’espais per poder avaluar-ne l’estat i les possibles millores i, paral·lelament, s’està treballant en un projecte de reglament que es traslladarà perquè l’aprovi el Ple municipal i que valorarà els criteris que s’han de seguir per poder tenir accés a un local públic de titularitat municipal.

El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, ha manifestat que amb el reglament “aconseguirem tenir un millor coneixement de les necessitats de les entitats i, així, poder donar la millor resposta i un servei més eficient”.

També s’està pensant en la creació de mecanismes de control i seguiment per garantir el bon ús d’aquests espais, així com la utilització d’aquests pels fins concrets pels quals s’ha demanat. El procés de regularització de la cessió d’espais per garantir la màxima igualtat entre les entitats es preveu que finalitzi el 2019 i s’abordarà de manera progressiva en funció de la caducitat de les cessions vigents.

La regidora de Participació, Glòria Rubio, ha destacat que “per fer possible l’elaboració d’aquest reglament l’equip de govern treballarà paral·lelament en tres espais de coordinació: un espai serà amb els diferents grups municipals, un altre amb les entitats i un tercer de caràcter intern i tècnic”. Precisament una comissió tècnica recollirà totes les aportacions i les atendrà abans que el reglament es presenti al plenari del mes de maig, per a l’aprovació inicial.

Per tal de donar a conèixer aquest procés a totes les entitats de la ciutat, es duran a terme dues reunions, els dies 30 de març i 7 d’abril, a les 7 de la tarda, al Casal Pere Quart.