Descarrega el document en pdf

1| Una concepció de la política des del poble: Participació democràtica com a motor de transformació per potenciar la implicació popular, facilitar l’accés a la informació, defensar el paper de les entitats i els moviments socials com a canals de participació i avançar en formes d’empoderament de la ciutadania.

2| Una concepció de la política per al poble: Situar al centre del debat les necessitats i interessos de la majoria de la societat. Aquestes necessitats i interessos han de ser els principals eixos sobre els quals desenvolupar una activitat política que persegueixi el bé comú.

3| Una alternativa política amb l'objectiu de trencar amb l'estatus quo: La situació econòmica, política i social, obre la porta a que amplis sectors de les classes populars i treballadores se sumin a un projecte que pretengui una ruptura amb l'actual marc econòmic i polític. En ple procés de desmembrament de tot allò públic, no pretenem gestionar “les engrunes” ni fer de frontissa entre les lluites, les institucions i partits d'ordre, sinó accentuar-les i confrontar posicions per evidenciar la despossessió permanent i quotidiana a la que estan sotmeses les classes populars.

4| La desobediència com a palanca de transformació i de canvi: El marc legal és avui, una de les principals eines per a sotmetre a la majoria de la societat i les institucions públiques als interessos dels poderosos, ja que els drets humans i els serveis bàsics se situen sempre, a l'escala de prioritats, per sota dels interessos del capital privat i financer. Amb l'objectiu de revertir aquesta situació i prioritzar els drets de la majoria, cal desobeir, superar i transformar els marcs legals directament o indirecta. Especialment i amb caràcter d'urgència en qüestions d'emergència social (habitatge, externalització serveis, no pagament del deute, pla de xoc contra la pobresa i l'exclusió...).

5| L’acció política de proximitat: Malgrat tot, la capacitat de treball des de les institucions en el món local és significativa. En un context marcat per grans necessitats socials i econòmiques, la contradicció entre els interessos dels poderosos i governants i els interessos  de la majoria, fa necessària la generació d'alternatives i projecte alhora que es manté la fiscalització del dia a dia en l’acció política municipal. El treball municipalista pot tenir capacitat propositiva i ha de voler condicionar i transformar l’acció de govern amb tota la implicació en les problemàtiques de proximitat.

6| Una concepció de fer política basada en un codi ètic, en la coherència i en la transparència: Les institucions públiques i bona part dels partits que les han governat durant els darrers 30 anys, han convertit l'esfera pública en un mercat de compravenda d'interessos. Estem fartes de la xarxa de polítics professionals amb unes nòmines generalment estratosfèriques que treballen amb l'objectiu de mantenir sous i càrrecs a qualsevol preu. Per tal d'eradicar aquestes pràctiques i corrupteles cal limitar sous, acumulació de càrrecs públics i mandats a partir d'un Codi ètic i de conducta on s'expliciti també el compromís de no endeutament de les nostres organitzacions amb entitats financeres.

 7| Des de Sabadell, a la comarca i més enllà: Davant de la constatació de la necessitat d'una transformació profunda que permeti canviar d'arrel l'estructura sociopolítica del nostre país, s'han de potenciar aquells moviments, plataformes i organismes que ens permetin avançar en el procés de construcció nacional, justícia social i aprofundiment democràtic. Entenem les CAV i la CUP com a espais polítics de referència.