L’Ajuntament i els dos principals sindicats, CCOO i UGT, han signat un nou conveni per als anys 2019-2021, que regula les condicions de treball de tots els empleats i empleades públics, després d’una negociació intensa on les dues parts han treballat des de propostes constructives.

A la negociació s’hi han dedicat més de 200 hores, mitjançant 57 meses de negociació. Els sistemes més tradicionals treballaven sobre la plataforma sindical i no s’elaborava una proposta de redactat per part de l’Ajuntament.

Per a l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, "aquest és un molt bon acord, que dona sortida a les principals reivindicacions sindicals, alhora que permet avançar en el reforç de l’administració en un context de modernització. Arribar a aquest acord ha implicat un important esforç negociador per les dues parts, que s’ha concretat en un increment de la despesa de 1,3M€."

 

L’acord/conveni

Aquest acord/conveni, que entrarà en vigor després de l’aprovació al Ple i la publicació als butlletins oficials, permetrà als treballadors i treballadores públics recuperar una part del salari que havien perdut arrel de les retallades imposades pels pressupostos generals de l’Estat, veuran millorades les seves condicions socials i professionals i s’avança en la millora de la conciliació de la vida laboral i familiar.

També s’ha acordat un nou sistema per portar a terme valoracions de llocs de treball que ha de permetre encaixar les noves necessitats organitzatives i de funcions amb les retribucions; i s’han millorat i recuperat conceptes retributius i complements que havien estat congelats o retallats.

S’avança en un sistema de carrera professional, que s’iniciarà amb una prova pilot per al personal d’oficis, el qual  comportarà una avaluació de resultats  i formació anual que tindrà un impacte positiu en els treballadors i treballadores. I, de retruc, a tota la ciutadania.

També estableix un pla d’ordenació de la plantilla amb l’objectiu de preparar el relleu generacional que ja s’està produint. Pel que fa al col·lectiu  docent, es restableix la jornada de 18 hores lectives (recuperant així la jornada que tenien abans de les retallades).

Pel personal de la policia, una de les prioritats era millorar l’organització i la prestació de servei, tant pel que fa a calendaris com al torn de nit, o introduir formació anual en un col·lectiu poc acostumat a fer-la. S’ha acordat que el torn de nit deixi de ser fix, en ser una condició que afecta de forma important la salut dels professionals. D’aquesta manera les persones que hi treballin estaran un màxim de tres anys i després aniran a torns de matí o tarda.

Per últim, es destacable també, la millora de la conciliació de la vida laboral i familiar, mitjançant la creació d’una borsa personal de 20 hores justificades i no recuperables per acompanyament a visites mèdiques, tutories i reunions de seguiment amb equips mèdics per a familiars de primer grau i s’introdueix el concepte de “guarda legal” a tots els permisos.