Es tracta d’actuacions a la ronda de l’Ebre i al carrer d’Aribau

L’Ajuntament ha finalitzat el procés de licitació de dues actuacions que tenen per objectiu millorar la seguretat viària, protegir els vianants i pacificar la velocitat dels vehicles motoritzats als barris de Torre-romeu i d’Espronceda. En ambdós casos, el termini d’execució és de 2 mesos a partir de la signatura del contracte, que serà abans d’acabar el mes de novembre.

Es tracta, d’una banda, de l’elevació d’una cruïlla en plataforma única a la cantonada de la ronda de l’Ebre amb el carrer del Llobregat. L’obra s’ha adjudicat a ISEOVA per valor de 53.945,34 €.

D’altra banda, la segona actuació permetrà elevar diverses cruïlles del carrer d’Aribau amb els carrers que el travessen. L’actuació busca reduir la velocitat dels vehicles al carrer, ja que s’hi produeixen comportaments incívics i perillosos, com també facilitar el trànsit segur dels vianants, de manera que les voreres es projectaran en una plataforma única per damunt de les cruïlles. L’obra s’ha adjudicat a Firtec per valor de 90081,82 €.