Sobirania Educativa

08-150x150

L’educació és un procés bàsic en el creixement de les persones i, com a tal, és un eix transversal dins la municipalitat que implica totes les sobiranies. Tanmateix, a continuació ens centrem en aquelles línies estratègiques i mesures de política pública des de les quals poder configurar el model d’educació que volem per a Sabadell.

Des de la Crida creiem que cal ampliar el poder municipal en l’àmbit educatiu i que l’administració municipal s’hauria de centrar en la planificació estratègica de l’oferta educativa i no simplement en respostes reactives a canvis demogràfics i de la demanda.

La situació actual de crisi deixa molts nens i joves sense els drets més fonamentals. Proposem treballar en un pla de xoc per pal∙liar els efectes més flagrants i immediats de la crisi des dels centres educatius, que pugui avançar en paral∙lel a l’adopció de solucions més sòlides a mitjà i llarg termini. Aquest pla de xoc no hauria de ser només una resposta de caràcter econòmic, sinó un suport actiu a l’activitat quotidiana del centre i de la seva relació amb les famílies i l’entorn.

L’aplicació d’aquestes mesures compensatòries implica revisar de forma exhaustiva el sistema de concessió de beques i incentivar els plans d’acompanyament a l’estudi en contextos desafavorits.

Des de la Crida apostem per una administració educativa propera i democràtica, que promogui la participació de tota la comunitat educativa i l’articulació amb el teixit social. Proposem la creació d’un Fòrum de l’Educació com a punt de trobada dels representants de tots els agents implicats o interessats en l’educació (pares i mares, professorat, alumnat, entitats de l’entorn, administració etc.) des del qual posar en comú les inquietuds i problemes del sector i buscar­-ne les solucions.

Us voleu apuntar a aquest grup? Ho podeu fer omplint el següent formulari.

Comments are closed.

© 2015 CRIDA per Sabadell