L’Ajuntament de Sabadell inicia el procés de remunicipalització del servei de grua

Passarà a garantir la mobilitat i la voluntat de servei a la ciutat, lluny de l’ànim
recaptatori

56Un cop finalitzat, el passat 29 de febrer, el contracte de serveis de la grua municipal amb l’empresa Dornier, SA, l’Ajuntament de Sabadell ha assumit la gestió directa del
servei a través de la Policia municipal.

És en aquest sentit que l’Ajuntament ha llogat dos vehicles grua i ha contractat, de forma temporal, els conductors fins a la resolució definitiva del concurs de la borsa de treball per proveir aquestes places.

Aquest és el primer pas iniciat cap a la completa remunicipalització del servei de
retirada de vehicles de la via pública, com un dels compromisos del govern de la
ciutat d’avançar cap a un nou model de gestió que inclou, entre d’altres, el Pla de
remunicipalització, on, a partir dels serveis que finalitzin la seva concessió, estudiar
quins es poden recuperar. En aquesta línia, s’està treballant en l’informe definitiu i
l’avaluació econòmica de la nova forma de prestació del servei.

© 2015 CRIDA per Sabadell