En marxa el procés informatiu a les entitats per sol∙licitar espais municipals, d’acord amb el nou reglament aprovat

Paral∙lelament es faran actuacions de millora de l’estat d’aquests locals, amb una dotació de 40.000 euros per aquest any i 80.000 pel 2017

 

localsDesprés de l’aprovació definitiva al Ple d’octubre del ”Reglament per a la cessió a associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre de l’ús estable d’espais municipals de Sabadell”, l’Ajuntament de Sabadell, per mitjà de la Regidoria de Participació, inicia ara el procés d’informació a les entitats del circuit a seguir per a sol∙licitar un espai de titularitat municipal. El procés informatiu consistirà en la convocatòria de sessions informatives durant el mes de novembre i desembre. La previsió és que a principis d’any, les associacions ciutadanes puguin ja el tràmit específic per a la sol∙licitud de cessió d’espais.

El reglament té la finalitat de resoldre les situacions desiguals entre les entitats, amb una diversitat de cessions de locals segons l’entitat a qui es cedia. Són 83 les cessions que estan afectades pel desenvolupament d’aquest nou reglament. Són locals cedits en condicions precàries, cessions caducades i no renovades, espais amb instal∙lacions inadequades i manca de manteniment, diferències en les condicions d’ús, consums i manteniments.

L’aprovació d’aquest reglament permetrà que la cessió d’espais es faci a partir d’uns criteris concrets, criteris com que els projectes estiguin consolidats i siguin un benefici per la comunitat, que s’adrecin a la millora de la qualitat de vida de les persones, promoguin interessos col∙lectius i socials, generin coneixements per la transformació social i el bé comú, o que promocionin la cultura a l’abast de tothom i l’esport de base.

El document final ha recollit un centenar de propostes treballades en diferents espais ‐amb les entitats i amb els grups municipals. De totes les esmenes fetes s’han incorporat més del 50% d’aquestes esmenes.

La regidora de Participació, Míriam Ferràndiz, ha assenyalat que “volem tenir una eina per fomentar el teixit associatiu i generar vincles entre entitats. Aquest reglament és un pas més cap a la transparència i la igualtat d’oportunitats”.

D’altra banda, l’Ajuntament destinarà 40.000 euros aquest any i 80.000 el proper, respectivament, per condicionar aquests locals públics, amb treballs de reforma i renovació d’instal∙lacions.

© 2015 CRIDA per Sabadell