El nostre codi ètic

Codiètic-705x400-360x204La Crida per Sabadell apostem per regenerar la política, establir mecanismes de control als càrrecs públics i traslladar les decisions sobre temes estratègics a la ciutadania per fomentar la participació en la vida política de la ciutat.
Per fer-ho ho hem traduït en 9 punts que descriuen la nostra manera d’entendre i de fer política.


Regeneració democràtica

Les persones que ocupin càrrecs electes de la Crida tenen limitat el seu càrrec a dos mandats (8 anys).

2-150x150

Sense sous d’escàndol

Limitarem els sous de les persones amb càrrecs electes i de confiança a 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional.

3-150x150

Sense acumular càrrecs

Les persones que ocupin càrrecs electes no podran compatibilitzar la seva tasca amb altres càrrecs polítics remunerats.


4-150x150

Transparència

Les qüestions econòmiques de la Crida són públiques i poden ser consultades per la ciutadania.

5-150x150

Decidim entre tots i totes

L’acció política de les persones en càrrecs electes resta a disposició de l’assemblea, que és sobirana, democràtica, horitzontal i oberta a la participació de la ciutadania.

6-150x150

Ajuntament amb portes de vidre

Establirem mecanismes per tal d’informar a la ciutadania periòdicament de les qüestions relatives al ple municipal.


7-150x150

Participació

Ens comprometem amb la participació ciutadana fomentant eines democràtiques per tal d’abordar qüestions de ciutat o districtes.

8-150x150

Sense bancs

Tots els fons econòmics són gestionats mitjançant entitats d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.

9-150x150

Foment de la lluita popular

Destinarem una part dels ingressos a promoure projectes que fomentin l’autoorganització i l’apoderament popular.


Tot i això el codi ètic que marca la nostra pràctica política és més extens i el podeu descarregar en la seva totalitat clicant aquí.

 

© 2015 CRIDA per Sabadell